Kursi pedagogiem

 Rīgas 1.pamatskolā – attīstības centrā, Ģertrūdes ielā 18, Rīgā.

KURSI PEDAGOGIEM PAR INDIVIDUĀLAJIEM PLĀNIEM.


Kā mainīsies individuālā izglītības programmas apguves plāna veidlapa? Kā sastādīt individuālo izglītības programmas apguves plānu? Kā to realizēt vispārizglītojošajā skolā?
Šie jautājumi nodarbina ikvienu skolotāju, kas māca skolēnus ar speciālām vajadzībām. Tieši tādēļ Rīgas 1.pamatskola -attīstības centrs piedāvā bezmaksas tālākizglītības kursus klātienē vispārizglītojošo skolu pedagogiem, kurus vada profesionāli lektori Mg.psych.I. Safina, Dr.paed.I.Prudņikova un speciālais pedagogs A.Greitāne.
Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana periodā
no 7 līdz 12 g.v.
 (8 stundas)
2020.gada 28.augustā no plkst.9.00-16.00
Pieteikšanās šeit:
https://forms.gle/gLesu29DKKdBhX9r7
vai arī mājaslapā www.r1sips.edu.lv

Kontaktinformācija : Vineta Cibiņa 28379719