Iepazīšanās diena!

15. jūnijā plkst. 10.00 skolā gaidīti  1. klašu skolēni un vecāki.

Dienas kārtībā:

  • skolēniem – iepazīšanās  ar klašu audzinātājiem, skolotājiem un atbalsta personālu ( mācību telpās),
  • vecākiem – tikšanās ar skolas administrāciju (skolas svinību zālē).