Skolēnu vecāku viedokļi par mācību procesa norisi

Attālinātā mācību procesa norise izglītības iestadē laikā no 30.03.-03.04. 2020.

  •   Aptaujas rezultāti (speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811))