Skolas direktores Lailas Lapiņas uzruna skolēniem, vecākiem, skolas darbiniekiem!

Noklausies šeit: Dzīve turpinās!