ĀRKĀRTAS SITUĀCIJA!

Cien. pedagogi, skolas darbinieki,  izglītojamie un izglītojamo vecāki!

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”

Valdība ārkārtas situācijas laikā noteica:

  • pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020. gada 13. marta mācības attālināti;

  • pārtraukt visas kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu (treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi).

https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

Rīkojums

Turpmākai informācijai, lūdzam sekot masu medijos un e-klasē.