Erasmus+ programmas projekts “Virzīties tālāk”

Rīgas 1. pamatskola – attīstības centrs realizē Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2)

projektu “Virzīties tālāk” 2019-1-DE03-KA229-059728_3

Projekta realizēšanas laiks: 2019. gada 1. septembris – 2021. gada 31. jūlijs.

Projekta partnerorganizācijas:

  • Rīgas 1. pamatskola- attīstības centrs, Latvija;
  • Adolf-Rebl-Schule, Vācija
  • Liceul Tehnologic Special Dej, Rumānija;
  • IIS “Stendhal”, Itālija;
  • E.S Fuengirola Nº1, Spānija;.

Projekta koordinētājskola- Adolf-Rebl-Schule, Vācija

 

Projekta mērķa grupa ir izglītojamie ar īpašām vajadzībām.

Projekta mērķis ir sagatavot un praktiski veikt izglītojamo mobilitātes, apkopot pieredzi un veidot ieteikumus, kā personām ar speciālām vajadzībām nodrošināt maksimālu autonomiju ceļojumā. Sniegt iespēju iepazīt partnerskolas, iegūt zināšanas par Eiropas  valstīm, veidot personīgus kontaktus. Piedalīties kopīgos apmācības pasākumos un apgūt jaunas zināšanas un prasmes.

Organizēt partnerskolu pārstāvju uzņemšanu, veidot apmācības pasākumus, iepazīstināt ar savu skolu un valsti.

Sniegt atbalstu pedagogu profesionālajām zināšanām un apgūt jaunas prasmes radošajās darbnīcās.

Projektā plānotas skolotāju īstermiņa apmācības, kuru laikā tiks apgūtas jaunas zināšanas un prasmes, veidoti personīgi kontakti, iepazīta vide un iespējas. Izglītojamo grupas sagatavošana mobilitātei skolotāju pavadībā. Projektā laikā rīkos apmācības pasākumus, kuri ietvers skolēnu garīgās, fiziskās, emocionālās un izziņas sfēras attīstīšanu. Tiks organizēti saskarsmes treniņi, orientēšanās un uzvedība nepazīstamā vidē. Vizīšu laikā tiks iepazītas terapijas metodes, kuras tiek izmantotas speciālajā izglītībā. Organizētas kustību un sporta aktivitātes. Attīstītas neatkarīgas dzīves prasmes.

Rezultāti paredzami visos piecos attīstības moduļos.

Garīgā attīstība, atbildīgā valsts Rumānija. Dalīsies ar metodiskajiem un didaktiskajiem materiāliem, iepazīstinās ar nodarbībām, kurās pielieto dzīvnieku terapijas metodes, kas veicinās sensorās un emocionālās pieredzes aktivizēšanu.

Fiziskās attīstības modulis, atbildīgā valsts Latvija. Izzināsim fizisko aktivitāšu nozīmi indivīda attīstībā. Apgūsim sacensību organizēšanu personām ar speciālam vajadzībām. Iepazīsim un apgūsim adaptīvo golfu un bočia.

Emocionālās sfēra, atbildīgā valsts Spānija. Dejošanas prasmju attīstīšana, emociju izteikšana dejā.

Sociālās sfēra, atbildīgā valsts Itālija. Iekļaujošās skolas pieredze, personu ar īpašām vajadzībām nodarbinātība. Izvēles iespējas pēc skolas- vizualizēts ar piktogrammām.

Angļu valodas apguve notiks vienkāršotā bāzes līmenī. Frāžu apguve veicot rituālus- sasveicināšanās, rīta aplis.

Izglītojamie apgūs patstāvīgās dzīves prasme, apkopojot projekta aktivitāšu pieredzi, tiks veidoti ieteikumi skolotājiem un vecākiem, kā sagatavot un organizēt izglītojamo ar īpašām vajadzībām mobilitātes.

Rezultāti tiks ievietoti eTwinning vidē un skolas mājaslapā.

“Vairāk  par Erasmus+ programmu  var  uzzināt  Valsts  izglītības  attīstības  aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un  programmas  mājaslapā www.erasmusplus.lv ”.

 

“Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas  tālāku izmantošanu”.