Uzmanību, skolēnu vecāki!

Rīgas 1. pamatskolas – attīstības centra darbiniekiem un izglītojamo vecākiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt skolā ,,Apzinātības prakses nodarbības’’.

Informācija un elektroniska pieteikšanās

Reģistrācija jāveic elektroniski (norādītajā saitē). Sīkāka informācija pievienotajā datnē. Nodarbības notiks 12., 26. novembrī un 14., 28. janvārī, mūsu skolā, tādēļ līdz 1. novembrim, mums tiek dota iespēja pieteikties pirmajiem  un izmantot Rīgas domes apmaksātās nodarbības. Pēc norādītā laika pieteikties varēs pārējie Rīgas iedzīvotāji.