Projekta festivāls Lietuvā

Šī gada 21. martā mūsu skolas skolēni,  devās uz Šauļu logopēdisko skolu, kur notika festivāls  konkurss –  projekta ,,Mākslas pasaule” ietvaros. Mūsu skolu pasākumā parstāvēja Tautas deju kolektīva ,,Solītis ” un Ritma grupas dalībnieki.  Šī bija iespēja redzēt skolu no Latvijas un Lietuvas skolēnu sniegumu. Pasākumu skatījās arī mūsu skolas skolēni, kuri dzied ansamblī ,,Balsis” un ,,Ģertrūde”.