Pedagogu pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju

2017.gada novembrī mūsu skolas pedagogi un direktore Laila Lapiņa devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Somiju, lai iepazītos ar šīs valsts izglītības sistēmu, uzzinātu kaut ko jaunu un papildinātu savu pieredzi. Izglītības sistēma Somijā tiek uzskatīta par veiksmīgāko pasaulē.

Helsinkos mēs apmeklējām un iepazināmies ar divām skolām – Kivenpuisto skolu un Resonaari speciālās mūzikas izglītības centru.

Skolotāji aktīvi diskutēja par skolas darba organizēšanu, problēmām un risinājumiem. Mēs piedalījāmies arī Resonaari speciālās mūzikas centra nodarbībās un praksē izmēģinājām mūzikas apmācības sistēmu, kas balstīta uz krāsu un figūru nošu pierakstu, kuru izmanto mūzikas apmācībā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Somijas skolās uzsvars tiek likts uz mācību procesu un mācību vides veidošanu. Skolās ir modernas tehnoloģijas un plašas telpas. Somijas izglītības sistēma balstās uz līdzdarbošanos, līdzatbildību un uzticību.

Helsinku skolās redzētais un dzirdētais deva lielāku pieredzi un izpratni, kā mums pilnveidot mācīšanās procesu un skolas vides kvalitāti, tāpat mēs novērojām, ka savā skolā daudzas lietas darām līdzīgi, pielietojot dažādas metodes izglītības programmas apguvei un ieviešot jauninājumus.

Jebkura savstarpēja mācīšanās un viedokļu apmaiņa ir liels ieguvums.

Izglītības metodiķis  Ilga Grīntāle