Apbalvojums ,,Labā prakse autisma jomā’’

Mūsu skola iesaistījās Latvijas autisma apvienības organizētajā konkursā ,, Labā prakse autisma jomā’’. Konkursa mērķis bija apzināt un izvērtēt izglītības iestādes, kurās tiek veidota un uzturēta mūsdienu prasībām atbilstoša vide un apmācības kvalitāte bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem.

Novērtējot mūsu pedagogu ieguldīto darbu izglītojamo apmācībā ar autiskā spektra traucējumiem, mēs ieguvām autismam draudzīgas izglītības iestādes statusu un 2017.gada 10.novembrī Latvijas autisma apvienības rīkotajā konferencē saņēmām konkursa galveno apbalvojuma simbolu ,,Labā prakse autisma jomā’’ .

Izglītības metodiķis Ilga Grīntāle