Latvijas Valsts prezidenta apsveikums Rīgas 1. speciālajai internātpamatskolai 90 gadu jubilejā

Latvijas Valsts Prezidenta apsveikums