Speciālā izglītības programma


 

Rīgas pilsētas atklātais informātikas konkurss

Rīgas 1. speciālajā internātpamatskolā- attīstības centrā

2017. gada 23. martā plkst. 10:30

Nolikums

Matemātikas seminārs Gaujienas internātpamatskolā sadarbībā ar VISC


“Mācību procesa organizēšana un alternatīvās darba metodes izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem”
(6 st.)

14.martā plkst.10.00
Gaujienas internātpamatskolā

Darba kārtība

Elektroniskā reģistrācija līdz 12. martam (neaktīvs)


__________________________________________________

Atklātās peldēšanas sacensības

2017. gada 16. februārī plkst. 11:00

N.Draudziņas vidusskolas peldbaseinā

Peldējumu rezultāti

___________________________________________________

no 23.-27.janvārim ,,Erasmus +'' projekta

,,OUR STORY - TRUE STORY''

  dalībnieku uzņemšana

******************************************

23.februārī no plkst.16.00-18.00

VECĀKU PĒCPUSDIENA 

********************************************

Jaunas pasakas un uzdevumi latviešu valodā iPad planšetdatoriem.


Jauniešu fotoprojekts

Mācos ar iPad


Skolotāji aktīvi apgūst skolā ieviestās jaunās interaktīvās tehnoloģijas.


Labdarības kampaņa "Palīdzi palīdzēt"

Mēs atbalstām portāla www.pasakas.net rīkoto kampaņu "Palīdzi Palīdzēt!"

Kontakti


Jūsu e-pasts:

Jautājums:

Lūdzu rakstiet savus jautājumus, ierosinājumus un iebildums.

___________________________________________________________

Rīgas 1.speciālā internātpamatskola
Adrese: Ģertrūdes iela 18, Rīga, Latvija, LV-1011

Tālrunis: +371 67294164, +371 67294064
Fakss: +371 67181340
E-pasts: r1sips@riga.lv

Direktore Laila Lapiņa -  67181335
Lietvede Ingrīda Kazaka -  67294164
Dežurants -  67294064
Skolas direktores vietnieki  Inga Balabka, Iluta Apsīte, Ainārs Beitiks  -  67181339 
Direktores vietniece metodiskajā darbā
Vineta Cibiņa -  67181339
Skolas ārste -  67181337
Sociālais pedagogs un psihologs -  67181338
 

360° panorāmas karte

Googlekarte
Skatīt Rīgas 1. speciālā internātpamatskola lielākā kartē

CARE Erasmus Plus Special Olympics Mūžizglītības programma Nordplus Special Olympics eTwinning