Speciālā izglītības programma


 

 

Dar man, tēvis, pastaliņas,

Pērc man staltu cepurīt,

Šuj man svārkus, māmuliņa,

Skolā ieti man gribās!

                                  L.t.dz.

Skolēni, skolotāji, skolas darbinieki un vecāki!

 

Veiksmīgu 2018./2019.mācību gadu! 

  Pacietību un prieku, atbalstot un iedvesmojot, atklājot un attīstot mūsu skolēnus ik dienu!

_________________________________

Atklātais izteiksmīgās skatuves runas konkurss ,,Mana valoda’’ 

2018.gada 18.oktobrī

Nolikums     Pieteikums

 __________________________________

Jaunas pasakas un uzdevumi latviešu valodā iPad planšetdatoriem.


Jauniešu fotoprojekts

Mācos ar iPad


Skolotāji aktīvi apgūst skolā ieviestās jaunās interaktīvās tehnoloģijas.


Labdarības kampaņa "Palīdzi palīdzēt"

Mēs atbalstām portāla www.pasakas.net rīkoto kampaņu "Palīdzi Palīdzēt!"

Kontakti


Jūsu e-pasts:

Jautājums:

Lūdzu rakstiet savus jautājumus, ierosinājumus un iebildumus.

___________________________________________________________

Rīgas 1.speciālā internātpamatskola
Adrese: Ģertrūdes iela 18, Rīga, Latvija, LV-1011

Tālrunis: +371 67294164, +371 67294064
Fakss: +371 67181340
E-pasts: r1sips@riga.lv

Direktore Laila Lapiņa -  67181335
Lietvede Ingrīda Kazaka -  67294164
Dežurants -  67294064
Skolas direktores vietnieki  Inga Balabka, Iluta Apsīte, Ainārs Beitiks  -  67181339 
Direktores vietniece metodiskajā darbā
Vineta Cibiņa -  67181339
Skolas ārste -  67181337
Sociālais pedagogs un psihologs -  67181338
 

Pieņemšanas laiki:

Pirmdien no plkst. 8:00 – 16:00 – direktore Laila Lapiņa

Otrdien no plkst. 8:00 – 16:00 – direktora vietnieks Inga Balabka

               no plkst. 12:00 – 19:00 – direktora vietnieks Vineta Cibiņa

Trešdien no plkst. 8:00 - 16:00 – direktora vietnieks Ainārs Beitiks

Ceturtdien no plkst. 8:00 – 16:00 direktora vietnieks Iluta Apsīte

Piektdien no plkst. 8:00 – 16:00 direktora vietnieks Ēriks Streičs 

 

 360° panorāmas karte

Googlekarte
Skatīt Rīgas 1. speciālā internātpamatskola lielākā kartē

CARE Erasmus Plus Special Olympics Mūžizglītības programma Nordplus Special Olympics eTwinning