Speciālā izglītības programma


 

 

2017.gada 18.maijā

Pārskata koncerts

- plkst. 16:00 Rīgas 40.vidusskolas zālē (Akas ielā 10)

- plkst. 17:00 Praktisko darbu izstāde un pašdarināto tērpu demonstrēšana Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas - attīstības centra zālē

- individuāla tikšanās ar skolotājiem

 

___________________________

 


Jaunas pasakas un uzdevumi latviešu valodā iPad planšetdatoriem.


Jauniešu fotoprojekts

Mācos ar iPad


Skolotāji aktīvi apgūst skolā ieviestās jaunās interaktīvās tehnoloģijas.


Labdarības kampaņa "Palīdzi palīdzēt"

Mēs atbalstām portāla www.pasakas.net rīkoto kampaņu "Palīdzi Palīdzēt!"

Profesionālās pilnveides programmas

,,Mācību procesa organizēšana un alternatīvās darba metodes izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem"
(A programma 24 stundu apjomā) 2015. gada 30. septembra saskaņojuma Nr. RIIMC-15-260.

Papildus informācija Vineta Cibiņa, tālr. 67181339

 

,,Skolotāja atbildība jaunās personības audzināšanā 21. gs.''     (A programma 8 stundu apjomā) 2016. gada 16.jūnija saskaņojuma Nr.1-3/RIMC-16-2-nts.

Papildus informācija Iluta Apsīte, tālr. 67181339

CARE Erasmus Plus Special Olympics Mūžizglītības programma Nordplus Special Olympics eTwinning