Speciālā izglītības programma


 

 

Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas - attīstības centra atklātās sacensības peldēšanā 2018. gada 15. februārī

Nolikums

Pielikumi

 

 _________________________

 

Jaunas pasakas un uzdevumi latviešu valodā iPad planšetdatoriem.


Jauniešu fotoprojekts

Mācos ar iPad


Skolotāji aktīvi apgūst skolā ieviestās jaunās interaktīvās tehnoloģijas.


Labdarības kampaņa "Palīdzi palīdzēt"

Mēs atbalstām portāla www.pasakas.net rīkoto kampaņu "Palīdzi Palīdzēt!"

Profesionālās kompetences pilnveides pasākumi
(A programmas)

Pieteikšnās Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā www.riimc.lv

vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem
Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotās aktivitātes “Metodiskais atbalsts iekļaujošās izglītības aspektu nodrošināšanai skolēniem ar dažādiem (mācīšanās, valodas, redzes, dzirdes, jauktiem attīstības, garīgās un smagas garīgās attīstības) traucējumiem” ietvaros
2017.gada jūnijs – decembris


Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana periodā no 7 līdz 12 gadu vecumam
(8 stundas)   

13.06.2017.
15.06.2017.
22.09.2017.
25.10.2017.
27.10.2017.

Tehnoloģijas un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem
(8 stundas)   
16.08.2017.
18.08.2017.
29.09.2017.
23.10.2017.
26.10.2017.

Aptauja:

1. Skolēni ar garīgās attīstības traucējumiem

2. Speciālās izglītības programma

3. Asistīvās tehnoloģijas

Profesionālās pilnveides programmas

,,Mācību procesa organizēšana un alternatīvās darba metodes izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem"
(A programma 24 stundu apjomā) 2015. gada 30. septembra saskaņojuma Nr. RIIMC-15-260.

Papildus informācija Vineta Cibiņa, tālr. 67181339

 

,,Skolotāja atbildība jaunās personības audzināšanā 21. gs.''     (A programma 8 stundu apjomā) 2016. gada 16.jūnija saskaņojuma Nr.1-3/RIMC-16-2-nts.

Papildus informācija Iluta Apsīte, tālr. 67181339

CARE Erasmus Plus Special Olympics Mūžizglītības programma Nordplus Special Olympics eTwinning