Speciālā izglītības programma


 

 

Aicinām jaunos skolas skolēnus un viņu vecākus uz 

,,Tikšanās dienu''

23.augustā plkst.10:00 

_________________________________

Atklātais izteiksmīgās skatuves runas konkurss ,,Mana valoda’’ 

2018.gada 18.oktobrī

Nolikums     Pieteikums

 __________________________________

Jaunas pasakas un uzdevumi latviešu valodā iPad planšetdatoriem.


Jauniešu fotoprojekts

Mācos ar iPad


Skolotāji aktīvi apgūst skolā ieviestās jaunās interaktīvās tehnoloģijas.


Labdarības kampaņa "Palīdzi palīdzēt"

Mēs atbalstām portāla www.pasakas.net rīkoto kampaņu "Palīdzi Palīdzēt!"

Profesionālās kompetences pilnveides pasākumi
(A programmas)

Pieteikšnās Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā www.riimc.lv

Vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem.
Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotās aktivitātes “Metodiskais atbalsts iekļaujošās izglītības aspektu nodrošināšanai skolēniem ar dažādiem (mācīšanās, valodas, redzes, dzirdes, jauktiem attīstības, garīgās un smagas garīgās attīstības) traucējumiem” ietvaros
2017.gada jūnijs – decembris


Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana periodā no 7 līdz 12 gadu vecumam
(8 stundas)   

13.06.2017.
15.06.2017.
22.09.2017.
25.10.2017.
27.10.2017.


Tehnoloģijas un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem
(8 stundas) 

  
16.08.2017.
18.08.2017.
29.09.2017.
23.10.2017.
26.10.2017.

Aptauja:

1. Skolēni ar garīgās attīstības traucējumiem

2. Speciālās izglītības programma

3. Asistīvās tehnoloģijas

,,Mācību procesa organizēšana un alternatīvās darba metodes izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem"

 (A programma 24 stundu apjomā)

2015. gada 30. septembra saskaņojuma Nr. RIIMC-15-260

Papildus informācija Vineta Cibiņa, tālr. 67181339


,,Skolotāja atbildība jaunās personības audzināšanā 21. gs.''   

 (A programma 8 stundu apjomā)

2016. gada 16.jūnija saskaņojuma Nr.1-3/RIMC-16-2-nts.

 

Papildus informācija Iluta Apsīte, tālr. 67181339

CARE Erasmus Plus Special Olympics Mūžizglītības programma Nordplus Special Olympics eTwinning