Speciālās pamatizglītības programma (kods 21015911)

Apstiprināts:
Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas - attīstības centra 03.09.2018. gada rīkojums Nr. PSS1-18 - 53 -rs
Diena  1.b klase 1.c klase 2.b klase 2.c klase 4.c klase 5.b klase 5.c klase 6.c klase 7.c klase 8.b klase 8.c klase 1.Da klase 1.Db klase 2.D klase 3.D klase 9.K 
Nr.laikskab.priekšmetskab.priekšmetskab.priekšmetskab.priekšmetskab.priekšmetskab.priekšmetskab.priekšmetskab.priekšmetskab.priekšmetskab.priekšmetskab.priekšmetskab.priekšmetskab.priekšmetskab.priekšmetskab.priekšmetskab.priekšmets
Pirmdiena07.40-8.20
18.40-9.10kapella27.01.190021028.01.190041528.01.190030429.01.1900140i28.01.1900141iLatviešu val229i28.01.190030301.02.1900226i27.01.190021328.01.190021204.02.190031327.01.190041629.01.190031405.02.190040529.01.1900130i28.01.1900
29.20-10.00kapellaLatviešu val.210Latviešu val.415Latviešu val.304Sports140iLatviešu val.141iLatviešu val229iMājturība un tehn.303Latviešu val226iMājturība un tehn.213Latviešu val.212Latviešu val.313Mājturība un tehn.416Matemātika314Latviešu val.405Sports130iMatemātika
310.10-10.50kapellaLatviešu val.210Mājturība un tehn.415Matemātika304Dabas zinības140iDabas zinības141iMatemātika229iMājturība un tehn.sporta zSports226iMājturība un tehn.213Matemātika212Mājturība un tehn.313Mājturība un tehn.203Latviešu val.314Matemātika405Latviešu val.130iSociālās zinības
411.00-11.40ēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienas213Sociālās zinības212Mājturība un tehn.313Matemātika203Latviešu val.314Vizuālā m.405Dabaszinības130iSports
511.50-12.20sporta z.Sports210Vizuālā m.415Sociālās zinības304Latviešu val.140iMatemātika141iMājturība un tehn.205Informātika303Dabaszinības226iLatviešu val.ēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienas
612.40-13.10kapellaVizuālā m.304Latviešu val.140iMatemātika141iDabas zinībassporta zSports303Matemātika226iLatviešu val.213Mājturība un tehn.212Latviešu val.313Matemātikasporta zSports314Mājturība un tehn.405Mājturība un tehn130iLatviešu val.
713.30-14.00229iLatviešu val.215Vizuālā m.226iSociālās zinības213Mājturība un tehn.212Dabas zinības313Latviešu val.310Mūzika314Mājturība un tehn.405Informātika130iMājturība un tehn
814.20-15.00226iMūzika213Dabas zinības313Latviešu val.310Matemātikasporta zSports130iMājturība un tehn
915:10-15:50213Vizuālā m.203Latviešu val.314Sociālās zinības
Otrdiena07.40-8.20
18.40-9.10kapellaLatviešu val.210Latviešu val.415Vizuālā m.304Latviešu val.140iVizuālā m.141iInformātika229iLatviešu val.303Matemātika226iLatviešu val.213Vizuālā m.212Sociālās zinības313Matemātika413Mājturība un tehn.314Matemātika405Matemātika130iDabas zinības
29.20-10.00kapellaLatviešu val.210Latviešu val.415Vizuālā m.304Vizuālā m.140iLatviešu val.141iMatemātika229iLatviešu val.303Sociālās zinības226iLatviešu val.213Matemātika212Latviešu val.313Vizuālā m.203Latviešu val.314Mājturība un tehn.405Latviešu val.130iLatviešu val.
310.10-10.50kapellaMatemātika210Matemātika415Sports304Matemātika140iLatviešu val.141iMājturība un tehn.229iMatemātika303Latviešu val226iMatemātika213Dabas zinības212Latviešu val.313Vizuālā m.203Latviešu val.314Mājturība un tehn.405Latviešu val.130iVizuālā m.
411.00-11.40ēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienas213Latviešu val.sporta zSports205Informātika413Sociālās zinības314Latviešu val.sporta zSports130iMatemātika
511.50-12.20kapellaMatemātikasporta zSports415Mājturība un tehn.304Sociālās zina140iMājturība un tehn.141iLatviešu val229iVizuālā m.205Informātika226iVizuālā m.ēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienas
612.40-13.10210Dabas zinības415Mājturība un tehn.140iMājturība un tehn.141iLatviešu val229iVizuālā m.303Mājturība un tehn.226iVizuālā m.213Mājturība un tehn.212Mūzika313Latviešu val.412Mājturība un tehn314Sociālās zinības413Mājturība un tehn130iMājturība un tehn
713.30-14.00215Vizuālā m.303Mājturība un tehn.226iSociālās zinības213Mājturība un tehn.212Matemātikasporta zSports205Informātika413Mājturība un tehn130iMājturība un tehn
814.20-15.00226iMūzika213Sociālās zinības205Informātika313Latviešu val.413Mājturība un tehn130iSociālās zinības
915:10-15:50413Mājturība un tehn
Trešdiena07.40-8.20
18.40-9.10kapellaLatviešu val.210Matemātika415Matemātika304Latviešu val.140iSociālās zinības141iMatemātika229iMūzika303Latviešu val226iMājturība un tehn.213Latviešu val.212Sociālās zinības313Matemātika413Mājturība un tehn.314Latviešu val.405Matemātika130iMājturība un tehn
29.20-10.00kapellaLatviešu val.210Latviešu val.415Dabas zinības304Latviešu val.140iMājturība un tehn.312Mūzika229iSociālās zinības303Latviešu val226iMājturība un tehn.213Latviešu val.212Latviešu val.313Matemātika413Mājturība un tehn.314Latviešu val.405Latviešu val.130iMājturība un tehn
310.10-10.50312Mūzika210Sociālās zinības415Dabas zinības304Mājturība un tehn.140iVizuālā m.141iLatviešu valsporta zSports303Matemātika226iMājturība un tehn.213Sociālās zinības212Mūzika313Latviešu val.sporta zSports314Mājturība un tehn.405Latviešu val.130iMatemātika
411.00-11.40ēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienassporta zSports212Matemātika313Latviešu val.413Dabas zinības314Mājturība un tehn.405Mūzikasporta zSports
511.50-12.20kapellaMājturība un tehn.312Mūzika415Latviešu val.304Matemātika140iMatemātikasporta zSports229iLatviešu val.303Sociālās zinības226iLatviešu val.ēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienas
612.40-13.10210Vizuālā m.312Mūzikasporta z.Sports140iLatviešu val.141iMājturība un tehn.229iMatemātika303Matemātika226iMatemātika213Mājturība un tehn.212Dabas zinības313Mājturība un tehn.413Sociālās zinības314Matemātika405Mājturība un tehn130iLatviešu val.
713.30-14.00312Mūzika141iSociālās zinības229iLatviešu val.303Mājturība un tehn.226iMatemātika213Mājturība un tehn.212Mājturība un tehn.313Mājturība un tehn.412Mājturība un tehn.314Sociālās zinības405Mājturība un tehn130iLatviešu val.
814.20-15.00226iDabas zinības310Mūzika212Mājturība un tehn.313Mājturība un tehn.412Mājturība un tehn.405Vizuālā m.312Mūzika
915:10-15:50212Vizuālā m.413Mājturība un tehn312Mūzika
Ceturtdiena07.40-8.20
18.40-9.10kapellaKlases stunda210Klases stunda415Klases stunda304Klases stunda140iKlases stunda141iKlases stunda229iKlases stunda303Klases stunda226iKlases stunda213Klases stunda212Klases stunda313Klases stunda413Klases stunda314Klases stunda405Klases stunda130iKlases stunda
29.20-10.00sporta z.Sports210Matemātika415Matemātika304Mūzika140iLatviešu val.312Mūzika229iMatemātika303Latviešu val226iMatemātika213Mājturība un tehn.212Latviešu val.313Dabas zinības203Latviešu val.314Mājturība un tehn.405Matemātika130iLatviešu val.
310.10-10.50kapellaLatviešu val.210Latviešu val.415Mūzika304Latviešu val.140iMājturība un tehn.141iLatviešu val229iLatviešu val.303Sociālās zinības226iLatviešu val.213Latviešu val.212Matemātika313Dabas zinības203Latviešu val.314Mājturība un tehn.405Latviešu val.130iLatviešu val.
411.00-11.40ēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienas213Latviešu val.sporta zSportssporta zSports416Matemātika314Latviešu val.405Mūzika130iVizuālā m.
511.50-12.20kapellaVizuālā m.312Mūzika415Latviešu val.304Mājturība un tehn.sporta z.Sports141iMatemātika229iMatemātika303Mājturība un tehn.205InformātikaēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienas
612.40-13.10kapellaMatemātika415Latviešu val.304Mūzika140iMatemātika141iMājturība un tehn.229iMājturība un tehn.303Mājturība un tehn.sporta zSports205Informātika212Matemātika313Mājturība un tehn.412Mājturība un tehn.314Matemātika405Latviešu val.130iMājturība un tehn
713.30-14.00215Vizuālā m.229iMājturība un tehn.sporta zSports226iSociālās zinības213Sociālās zinības212Mājturība un tehn.313Mājturība un tehn.413Mājturība un tehn.sporta zSports405Dabas zinības130iMājturība un tehn
814.20-15.00312Mūzika226iSociālās zinības213Matemātika212Mājturība un tehn.313Mājturība un tehn.413Dabas zinības314Sociālās zinības405Sociālās zinības130iMatemātika
915:10-15:50213Matemātika205Informātika312Mūzika413Mājturība un tehn
Piektdiena07.40-8.20
18.40-9.10kapellaLatviešu val.210Latviešu val.sporta z.Sports304Matemātika140iLatviešu val.141iLatviešu val229iLatviešu val.312Mūzika226iLatviešu val.213Mājturība un tehn.212Sociālās zinības313Latviešu val.413Sociālās zinības314Dabas zinības405Matemātika130iLatviešu val.
29.20-10.00kapellaMatemātikasporta z.Sports415Matemātika304Latviešu val.140iLatviešu val.141iLatviešu val229iMatemātika303Latviešu val226iLatviešu val.213Matemātika212Latviešu val.312Mūzika203Latviešu val.314Latviešu val.405Latviešu val.130iMatemātika
310.10-10.50kapellaDabas zinības210Matemātika415Sociālās zina304Latviešu val.312Mūzikasporta zSports229iDabas zinības303Vizuālā m.226iVizuālā m.213Latviešu val.212Latviešu val.313Latviešu val.416Matemātika314Matemātika405Sociālās zinības130iSociālās zinības
411.00-11.40ēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienassporta zSports212Matemātika313Sociālās zinības416Matemātika312Mūzika405Vizuālās m.130iInformātika
511.50-12.20kapellaSociālās zinības210Latviešu val.415Latviešu val.304Vizuālā m.140iSociālās zinības141iSociālās zinības312Mūzika303Matemātikasporta zSportsēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienasēdnīcaPusdienas
612.40-13.10312Mūzika210Mājturība un tehn.415Latviešu val.sporta zSports215Vizuālā m.229iVizuālā m.303Mājturība un tehn.226iMatemātika310Mūzika212Vizuālā m.313Sociālās zinības412Mājturība un tehn.314Vizuālā m.405Mājturība un tehn130iMājturība un tehn
713.30-14.00140iMatemātika141iMatemātika229iSociālās zinības215Latviešu val212Mājturība un tehn.312Mūzika314Mājturība un tehn.130iMājturība un tehn
814.20-15.00212Mājturība un tehn.313Sociālās zinības314Mājturība un tehn.