Speciālās pamatizglītības programma (kods 21015811)

STUNDU SARAKSTS 2018./ 2019. m.g. Apstiprināts:
Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas - attīstības centra 03.09.2018. gada rīkojums Nr. PSS1-18-53-rs
Diena  1.a klase 2.a klase 3.a klase 4.a klase 5.a klase 6.a klase 7.a klase 7.b klase 8.a klase 9.a klase 
Nr.laikskab.priekšmetskab.priekšmetskab.priekšmetskab.priekšmetskab.priekšmetskab.priekšmetskab.priekšmetskab.priekšmetskab.priekšmetskab.priekšmets
Pirmdiena07.40-8.20
18.30-9.10403Matemātika211Latviešu val.211Latviešu val.404Latviešu val.412/003Mājturība un tehn.215Vizuālām.21624.01.1900214Latviešu val.203Latviešu val.30526.01.1900
29.20-10.00403Latviešu val.211Latviešu val.211Latviešu val.404Latviešu val.203Latviešu val.216Pasaules vēsture215Vizuālā m.214Latviešu val.412/003Mājturība un tehn.305Dabaszinības
310.10-10.50403Latviešu val.211Matemātika211Matemātika404ĒtikaSporta z.Sports216Matemātika305Ģeogrāfija205Angļu val.412/003Mājturība un tehn.214Latviešu val.
411.00-11.40205Angļu val.412/003Mājturība un tehn.Sporta z.Sports310Mūzika216Matemātika305Ģeogrāfija
512.00-12.40Sp.z.Sports310Mūzika310Mūzika404Matemātika
613.00-13.40403Mājturība un tehn.211Vizuālā m.211Vizuālā m.404Vizuālā m.205Literatūra214Informātika215/003Mājturība un tehn.416Latvijas vēsture205Angļu val.310/416Sociālās zina.
713.50-14.30404Matemātika412/003InformātikaSporta z.Sports203Literatūra412/003Mājturība un ehn.205Angļu val.216Matemātika
814.40-15.20203Latviešu val.412/003Mājturība un tehn.216Pasaules vēsture205Angļu val.
Otrdiena07.40-8.20
18.30-9.10403Matemātika211Latviešu val.211Latviešu val.404Angļu val.Sporta z.Sports216Matemātika203Literatūra216Matemātika305Ģeogrāfija214Literatūra
29.20-10.00403Angļu val.211Ētika211Ētika404Sociālās zina.216Matemātika412/003Mājturība un tehn.Sporta z.Sports214Latviešu val.413/416Sociālās zina.305Dabaszinības
310.10-10.50403Latviešu val.211Sociālās zina.211Sociālās zina.Sporta z.Sports215Vizuālā m.214Literatūra413/416Sociālās zina.305Dabaszinības412/003Mājturība un tehn.216Matemātika
411.00-11.40412/003Mājturība un tehn.305Ģeogrāfija216Matemātika215Vizuālā m.203Latviešu val.214Latviešu val.
512.00-12.40Sporta z.Sports310Mūzika310Mūzika404Mājturība un tehn.
613.00-13.40310Mūzika404Latviešu val.203Latviešu val.214Latviešu val.215/003Mājturība un tehn.305Ģeogrāfija216matemātikaSporta z.Sports
713.50-14.30203Latviešu val.412/003Mājturība un tehn.216Latvijas vēsture214Informātika
814.40-15.20214Informātika203Literatūra410/003Mājturība un tehn
Trešdiena07.40-8.20
18.30-9.10403Matemātika211Matemātika211Matemātika404Matemātika216Matemātika412/003Mājturība un tehn.305Dabaszin.216MatemātikaSporta z.Sports214Latviešu val.
29.20-10.00403Latviešu val.211Latviešu val.211Latviešu val.Sporta z.Sports416Angļu val.214Latviešu val.216Matemātika412/003Mājturība un tehn.305Dabaszinības215Vizuālā m.
310.10-10.50403Mājturība un tehn.211Latviešu val.211Latviešu val.404Vizuālā m.305Ģeogrāfija214Latviešu val.413/416Sociālās zina.215Vizuālā m.412/003Mājturība un tehn.216Latvijas vēsture
411.00-11.40310Mūzika216Matemātika305Ģeogrāfija214Literatūra215Vizuālā m.416Angļu val.
512.00-12.40403Vizuālā m.211Sociālās zina.211Sociālās zina.404Mūzika
613.00-13.40211Angļu val.211Angļu val.404Latviešu val.412/003Mājturība un tehn.305Dabaszin.215/003Mājturība un tehn.214Latviešu val.216Matemātika310Mūzika
713.50-14.30404Latviešu val.305Dabaszinības413/416Sociālās zina.215/003Mājturība un tehn.310Mūzika214Informātika216Matemātika
814.40-15.20413/416Sociālās zina.215/003Mājturība un tehn.214Informātika305Ģeogrāfija
Ceturtdiena07.40-8.20
18.30-9.10403Klases stunda211Klases stunda211Klases stunda404Klases stunda310Klases stunda416Klases stunda215Klases stunda416Klases stunda216Klases stunda214Klases stunda
29.20-10.00403Latviešu val.211Matemātika211Latviešu val.404Mājturība un tehn.215Vizuālā m.216Matemātika310Mūzika412/003Mājturība un tehn.305DabaszinībasSporta z.Sports
310.10-10.50403MūzikaLatviešu val.211Latviešu val.404Dabaszinības216Matemātika305Ģeogrāfija215Vizuālā m.Sporta z.Sports310Mūzika410/003Mājturība un tehn.
411.00-11.40412/003Mājturība un tehn.213Mūzika203Latviešu val.305Ģeogrāfija215Vizuālā m.410/003Mājturība un tehn.
512.00-12.40310MūzikaSporta z.SportsSportra z.Spots310Mūzika
613.00-13.40211Mājturība un tehn.211Mājturība un tehn.404Matemātika310Sociālās zina.Sporta z.Sports215/003Mājturība un tehn.305Angļu val.413/416Sociālās zina.216Pasaules vēsture
713.50-14.30311Mūzika311Mūzika305Angļu val.216Latvijas vēsture412/003Mājturība un tehn.203Latviešu val.310/416Sociālās zina.
814.40-15.20412/003Mājturība un tehn.216Pasaules vēsture203Latviešu val.
Piektdiena07.40-8.20
18.30-9.10403Dabaszinības211Matemātika211Matemātika404Literatūra305Ģeogrāfija412/003Mājturība un tehn.216Matemātika216Matemātika203Literatūra214Literatūra
29.20-10.00403Latviešu val.211Mājturība un tehn.211Mājturība un tehn.404Latviešu val.216Matemātika215Vizuālā m.205Angļu val.216Matemātika412/003Mājturība un tehn.214Latviešu val.
310.10-10.50403Latviešu val.211Latviešu val.211Latviešu val.404Latviešu val.203Latviešu val.214Latviešu val.205Angļu val.Sporta z.Sports412/003Mājturība un tehn.216Matemātika
411.00-11.40203Latviešu val.216Latvijas vēsture310Mūzika214Literatūra412/003Mājturība un tehn215vizuālā m.
512.00-12.40403MatemātikaSporta z.Sportssporta z.Sports310Mūzika
613.00-13.40403Sociālās zina.211Dabaszinības211Dabaszinības404Sociālās zina.203Literatūra214Literatūra216Matemātika416Sociālās zina.Sporta z.Sports410/003Mājturība un tehn.
713.50-14.30310Sociālās zina.205Angļu val.203Latviešu val.416Sociālās zina.216Matemātika410/003Mājturība un tehn.
814.40-15.20410/003Mājturība un tehn