Tālākizglītības programmas

Pieteikšnās Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā www.riimc.lv

Profesionālās kompetences pilnveides pasākumi/kursi Tehnoloģijas un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem Rīgas 1.speciālā internātpamatskola –attīstības centrs,

7.septembris

14.septembris

21.septembris

28.septembris

 

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Profesionālās kompetences pilnveides pasākumi/kursi Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana periodā no 7 līdz 12 gadu vecumam Rīgas 1.speciālā internātpamatskola-attīstības centrs

7.septembris

14.septembris

21.septembris

28.septembris

Pirmsskolas izglītojamo vecāki, pedagogi
Profesionālās kompetences pilnveides pasākumi/kursi Tehnoloģijas un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem Rīgas 1.speciālā internātpamatskola -attīstības centrs

5.oktobris

12.oktobris

19.oktobris

26.oktobris

Vispārizglītojošo skolu pedagogi
Profesionālās kompetences pilnveides pasākumi/kursi Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana periodā no 7 līdz 12 gadu vecumam Rīgas 1.speciālā internātpamatskola -attīstības centrs

5.oktobris

12.oktobris

19.oktobris

26.oktobris

Vispārizglītojošo skolu pedagogi
Profesionālās kompetences pilnveides pasākumi/kursi Tehnoloģijas un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem Rīgas 1.speciālā internātpamatskola -attīstības centrs

2.novembris

9.novembris

 

Vispārizglītojošo skolu pedagogiem
Profesionālās kompetences pilnveides pasākumi/kursi Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana periodā no 7 līdz 12 gadu vecumam Rīgas 1.speciālā internātpamatskola -attīstības centrs

2.novembris

9.novembris

 

Vispārizglītojošo skolu pedagogiem

 

Papildus informācija pa tālr. 67181339 Vineta Cibiņa