Konsultācijas

Konsultatīvā grupa

Speciālisti – psihologs, speciālais pedagogs, logopēds, rehabilitologs, ergoterapeits, pirmsskolas pedagogs:

  • Veic agrīnu diagnostiku pirmsskolas vecuma bērniem.
  • Sniedz bezmaksas konsultācijas un metodisko palīdzību pirmsskolas, vispārizglītojošo skolu pedagogiem un bērnu vecākiem.
  • Sniedz rekomendācijas bērnu ar speciālām vajadzībām individuālā attīstībā un apmācībā.

Konsultatīvā grupa tiek organizēta vienu reizi mēnesī pēc pieraksta:

23.janvāris

20.februāris

20.marts

24.aprīlis

22.maijs

12.jūnijs

Pieteikšanās pa tālruni 67181338

Adrese: Ģertrūdes iela 18, Rīga

                  _________________________________________________________________________

Konsultācijas tiek sniegtas visu mācību gadu, iepriekš piesakoties pa telefonu-  67181339, 67294164 , vai e-pastu: r1sips@riga.lv

Konsultācijas Rīgas 1.speciālajā internātpamatskolā-attīstības centrā tiek sniegtas visu mācību gadu, iepriekš piesakoties:

Konsultāciju grafiks

Speciālists Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Antra Krauce

Mg paed.

Speciālais pedagogs,

Sākumskolas skolotāja

Logopēds

        15.00-17.00

 

Ilga Grīntāle

Mg paed.

Speciālais pedagogs,

Logopēds

14.00-17.00

 

 

14.00-16.00 14.30-16.30 13.30-16.00 14.00-15.00
Didzis Lapiņš Mg.paed.

Speciālais pedagogs,

Sporta skolotājs

8.00-8.30

 

8.00-8.30

 

8.00-8.30

 

8.00-8.30

 

8.00-8.30

 

Ilga Prudņikova

Dr.paed.

Speciālais pedagogs,

Montesori pedagogs

 

 

 

14.30-15.00  
Inga Safina

Mg. Psych

Izglītības psihologs

 

 

9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.30  
Inese Siliņa

Mg.izg.zin.

Sociālais darbinieks-

sociālais pedagogs

 

 

 

15.00-17.00 15.00-18.00  
Dina Dreiblate

Mg.izgl.zin.

Logopēds

 

 

 

15.00-18.00
Andra Greitāne

Fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārsts

 

 

 

 

 

8.00-13.00
Sanita Plaude

Speciālais pedagogs

10.50-11.50

13.20-16.00

10.50-11.50

12.30-16.00

 
Laima Zommere

Mg.paed.

 

    15.00-16.00 16.00-18.00