Konsultācijas

Konsultatīvā grupa

Speciālisti – psihologs, speciālais pedagogs, logopēds, rehabilitologs, ergoterapeits, pirmsskolas pedagogs:

  • Veic agrīnu diagnostiku pirmsskolas vecuma bērniem.
  • Sniedz bezmaksas konsultācijas un metodisko palīdzību pirmsskolas, vispārizglītojošo skolu pedagogiem un bērnu vecākiem.
  • Sniedz rekomendācijas bērnu ar speciālām vajadzībām individuālā attīstībā un apmācībā.

Konsultatīvā grupa tiek organizēta vienu reizi mēnesī pēc pieraksta.

Pieteikšanās pa tālruni 67181336 vai e-pastu: r1sips@riga.lv

Adrese: Ģertrūdes iela 18, Rīga

                  ____________________________________________________________________

Konsultācijas Rīgas 1. pamatskolā – attīstības centrā tiek sniegtas visu mācību gadu, iepriekš piesakoties:

Konsultāciju grafiks

Speciālists Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Antra KrauceMg paed.

Speciālais pedagogs,

Sākumskolas skolotāja

Logopēds

     15.10-17.10  

 

Ilga GrīntāleMg paed.

Speciālais pedagogs,

Logopēds

 

 

12.00-19.00
Inga SafinaMg. Psych

Izglītības psihologs

 

 

14.30-16.00  
Andra GreitāneFizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārsts

 

 

 

 

 

8.30-15.30
Sanita PlaudeSpeciālais pedagogs 15.00-16.00