Tradīcijas

Mūsu skolas tradīcijas:

– Zinību diena,

– Skolotāju diena,

– Mārtiņdienas gadatirgus,

– valsts svētku svinēšana,

– Adventes pasākumi,

– Ziemassvētki,

– dievkalpojums sv. Jēkaba katedrālē,

– skatuves runas konkurss ,,Zvirbulis’’,

– ,,Popiela’’,

– žetonu vakars,

– Lieldienas,

– projektu nedēļa,

– tematiskās pēcpusdienas,

– skolēnu praktisko darbu izstāde un pārskata koncerts,

– izlaidums,

– sporta, veselības un ekskursiju dienas.

___________________________________________________________________________

2012./2013. mācību gada 3. septembris – Zinību diena, Rīgas 1.speciālajā internātpamatskolā sākās ar svinīgu līniju skolas pagalmā. Skolotājus, skolēnus un vecākus sveica skolas direktore Laila Lapiņa. Īpaši sirsnīgus apsveikumus un vēlējumus saņēma pirmo klašu skolēni un viņu vecāki. Klātesošos iepazīstināja ar klašu audzinātājiem. Skolēni un skolotāji saņēma svētību no priestera Modra. Pēc svinīgās līnijas skolēni kopā ar audzinātājiem devās uz klasēm, bet vecāki uz zāli. Skolas administrācijas pārstāvji vecākus iepazīstināja ar šī mācību gada jaunumiem un nepieciešamo kārtību skolā, lai mācību un audzināšanas darbs ritētu sekmīgi.