Speciālā izglītības programma


 

 

19.oktobrī - Vecāku pēcpusdiena

 _________________________

 

Jaunas pasakas un uzdevumi latviešu valodā iPad planšetdatoriem.


Jauniešu fotoprojekts

Mācos ar iPad


Skolotāji aktīvi apgūst skolā ieviestās jaunās interaktīvās tehnoloģijas.


Labdarības kampaņa "Palīdzi palīdzēt"

Mēs atbalstām portāla www.pasakas.net rīkoto kampaņu "Palīdzi Palīdzēt!"

Iepirkumi

Publicēšanas datums – 2015. gada 23.janvāris.
Identifikācijas numurs – R1SIPS 2015/1

Rīgas 1. speciālā internātpamatskola veic iepirkumu "Pārtikas preču piegāde Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas vajadzībām".

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 24. februārim
plkst. 10.00 Rīgas 1. speciālajā internātpamatskolā, Ģertrūdes ielā 18, Rīga.


Iepirkuma kontaktpersona – Ainārs Beitikss, tel. 67181339

Atklātā konkursa nolikums


1.pielikums - Pieteikums

 

2.pielikums-  Tehniskais un finanšu piedāvājuma forma

2.1.pielikums - Instrukcija tehniskā un finanšu piedāvājuma formas aizpildīšanai

2.2.pielikums - Apliecinājums par videi draudzīga izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu

2.3.pielikums - Pārtikas produktu apraksts tabula

3.pielikums - Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtība

4.pielikums - Pārtikas produktu piegādes līguma projekts

_________________________________________________________

Publicēšanas datums – 2014. gada 08.janvāris.
Informējam, ka Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas rīkotais iepirkums "Pārtikas preču piegāde Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr. R1SIPS2013/2, ir noslēdzies.
Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar SIA „Kordes” par līgumcenu EUR 31209,51(bez PVN)

_________________________________________________________

Publicēšanas datums – 2013. gada 4. novembris.
Identifikācijas numurs – R1SIPS 2013/2

Rīgas 1. speciālā internātpamatskola veic iepirkumu "Pārtikas preču piegāde Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas vajadzībām".

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 15. novembrim
plkst. 10.00 Rīgas 1. speciālajā internātpamatskolā, Ģertrūdes ielā 18, Rīga.


Iepirkuma kontaktpersona – Inese Freimane, tel. 22019963

Instrukcija iepirkumam.

_________________________________________________________

Publicēšanas datums – 2013. gada 31.oktobris.
Informējam, ka Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas rīkotais iepirkums "Pārtikas preču piegāde Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr. R1SIPS2013/01, ir noslēdzies.
Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu
1. slēgt līgumu 1.iepirkuma daļā ar: SIA „Žabo” par līgumcenu LVL 10089,10(bez PVN)
2. izbeigt 2.iepirkuma daļu bez rezultāta, jo nav atbilstoša piedāvājuma.
3. slēgt līgumu 3.iepirkuma daļā ar: SIA „Lanekss” piedāvājums, kurš atbilst šī nolikuma un normatīvo aktu prasībām un ir ar viszemāko cenu LVL 1671,04(bez PVN)

_________________________________________________________

Publicēšanas datums – 2013. gada 9.jūlijā.
Identifikācijas numurs – R1SIPS 2013/1

Rīgas 1. speciālā internātpamatskola veic iepirkumu "Pārtikas preču piegāde Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas vajadzībām".

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 15. augustam
plkst. 10.30 Rīgas 1. speciālajā internātpamatskolā, Ģertrūdes ielā 18, Rīga.


Iepirkuma kontaktpersona – Ēriks Streičs, tel. 29470207

Atklātā konkursa nolikums ar pielikumiem.

Tehniskā specifikācija

 

 

CARE Erasmus Plus Special Olympics Mūžizglītības programma Nordplus Special Olympics eTwinning