Speciālā izglītības programma


 

 

 

Atklātais izteiksmīgās skatuves runas konkurss ,,Mana valoda’’ 

2018.gada 18.oktobrī

Nolikums     Pieteikums

 __________________________________

Jaunas pasakas un uzdevumi latviešu valodā iPad planšetdatoriem.


Jauniešu fotoprojekts

Mācos ar iPad


Skolotāji aktīvi apgūst skolā ieviestās jaunās interaktīvās tehnoloģijas.


Labdarības kampaņa "Palīdzi palīdzēt"

Mēs atbalstām portāla www.pasakas.net rīkoto kampaņu "Palīdzi Palīdzēt!"

Iepirkumi

Publicēšanas datums – 2017. gada 27. oktobris.
Identifikācijas numurs – R1SIPS2017/3

Rīgas 1. speciālā internātpamatskola- attīstības centrs veic iepirkumu saskaņā ar Publiskā iepirkumu likuma  9.pantu "Mēbeļu piegāde Rīgas 1. speciālajai internātpamatskolai - attīstības centram"

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada 7. novembrim plkst. 14:00 Rīgas 1. speciālajā internātpamatskolā- attīstības centrā, Ģertrūdes ielā 18, Rīga.

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Iepirkuma komisija 2017. gada 09. novembrī pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma R1SIPS2017/3  otrajā daļā SIA „Salons Arka” par līgumcenu EUR 18 721,05(bez PVN) un iepirkuma trešajā daļā UAB "Isku Baldai" par summu EUR 5742,96 (bez PVN). Iepirkuma pirmajā daļā nav saņemti piedāvājumi, šājā iepirkuma daļā iepirkums tiks turpināts sarunu procedūras ceļā.

__________________________________________________________

Publicēšanas datums – 2017. gada 23. oktobris.
Identifikācijas numurs – R1SIPS2017/2

Rīgas 1. speciālā internātpamatskola- attīstības centrs veic iepirkumu saskaņā ar Publiskā iepirkumu likuma  9.pantu "Jaunas automašīnas piegāde Rīgas 1. speciālajai internātpamatskolai - attīstības centram"

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada 3. novembrim plkst. 14:00 Rīgas 1. speciālajā internātpamatskolā- attīstības centrā, Ģertrūdes ielā 18, Rīga.

Nolikums

Iepirkuma komisija 2017. gada 06. novembrī pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu SIA „Forum Auto” par līgumcenu EUR 28274,63(bez PVN)

 

____________________________________________________________

Publicēšanas datums – 2017. gada 6. oktobris.
Identifikācijas numurs – R1SIPS2017/1

Rīgas 1. speciālā internātpamatskola- attīstības centrs veic iepirkumu saskaņā ar Publiskā iepirkumu likuma  9.pantu "Jaunas automašīnas piegāde Rīgas 1. speciālajai internātpamatskolai - attīstības centram"

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada 19. oktobrim plkst. 14:00 Rīgas 1. speciālajā internātpamatskolā- attīstības centrā, Ģertrūdes ielā 18, Rīga.

Nolikums

Iepirkums pārtraukts

Iemesls: Iesniegtais piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikumam
Lēmuma pieņemšanas datums: 19/10/2017

___________________________________________________________

Publisko iepirkumu plāns 2017.2018.m.g.

 

Publicēšanas datums – 2015. gada 23.janvāris.
Identifikācijas numurs – R1SIPS 2015/1

Rīgas 1. speciālā internātpamatskola veic iepirkumu "Pārtikas preču piegāde Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas vajadzībām".

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 24. februārim
plkst. 10.00 Rīgas 1. speciālajā internātpamatskolā, Ģertrūdes ielā 18, Rīga.


Iepirkuma kontaktpersona – Ainārs Beitikss, tel. 67181339

Atklātā konkursa nolikums


1.pielikums - Pieteikums

 

2.pielikums-  Tehniskais un finanšu piedāvājuma forma

2.1.pielikums - Instrukcija tehniskā un finanšu piedāvājuma formas aizpildīšanai

2.2.pielikums - Apliecinājums par videi draudzīga izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu

2.3.pielikums - Pārtikas produktu apraksts tabula

3.pielikums - Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtība

4.pielikums - Pārtikas produktu piegādes līguma projekts

_________________________________________________________

Publicēšanas datums – 2014. gada 08.janvāris.
Informējam, ka Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas rīkotais iepirkums "Pārtikas preču piegāde Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr. R1SIPS2013/2, ir noslēdzies.
Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar SIA „Kordes” par līgumcenu EUR 31209,51(bez PVN)

_________________________________________________________

Publicēšanas datums – 2013. gada 4. novembris.
Identifikācijas numurs – R1SIPS 2013/2

Rīgas 1. speciālā internātpamatskola veic iepirkumu "Pārtikas preču piegāde Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas vajadzībām".

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 15. novembrim
plkst. 10.00 Rīgas 1. speciālajā internātpamatskolā, Ģertrūdes ielā 18, Rīga.


Iepirkuma kontaktpersona – Inese Freimane, tel. 22019963

Instrukcija iepirkumam.

_________________________________________________________

Publicēšanas datums – 2013. gada 31.oktobris.
Informējam, ka Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas rīkotais iepirkums "Pārtikas preču piegāde Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr. R1SIPS2013/01, ir noslēdzies.
Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu
1. slēgt līgumu 1.iepirkuma daļā ar: SIA „Žabo” par līgumcenu LVL 10089,10(bez PVN)
2. izbeigt 2.iepirkuma daļu bez rezultāta, jo nav atbilstoša piedāvājuma.
3. slēgt līgumu 3.iepirkuma daļā ar: SIA „Lanekss” piedāvājums, kurš atbilst šī nolikuma un normatīvo aktu prasībām un ir ar viszemāko cenu LVL 1671,04(bez PVN)

_________________________________________________________

Publicēšanas datums – 2013. gada 9.jūlijā.
Identifikācijas numurs – R1SIPS 2013/1

Rīgas 1. speciālā internātpamatskola veic iepirkumu "Pārtikas preču piegāde Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas vajadzībām".

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 15. augustam
plkst. 10.30 Rīgas 1. speciālajā internātpamatskolā, Ģertrūdes ielā 18, Rīga.


Iepirkuma kontaktpersona – Ēriks Streičs, tel. 29470207

Atklātā konkursa nolikums ar pielikumiem.

Tehniskā specifikācija

 

 

CARE Erasmus Plus Special Olympics Mūžizglītības programma Nordplus Special Olympics eTwinning