Speciālā izglītības programma


 

 

No 3.oktobra  līdz 6.oktobrim skolā viesosies pedagogi no Lielbritānijas, Īrijas, Portugāles, Rumānijas un  Igaunijas.

 Projekta

,,Flying the Flag for a Healthy Europe; Building Capacities in Community for Special Needs”

(,,Mēs par veselīgu Eiropu! Speciālo vajadzību kopienas kapacitātes paaugstināšana”) ietvaros.

 

_________________________________

Atklātais izteiksmīgās skatuves runas konkurss ,,Mana valoda’’ 

2018.gada 18.oktobrī

Nolikums     Pieteikums

 __________________________________

Jaunas pasakas un uzdevumi latviešu valodā iPad planšetdatoriem.


Jauniešu fotoprojekts

Mācos ar iPad


Skolotāji aktīvi apgūst skolā ieviestās jaunās interaktīvās tehnoloģijas.


Labdarības kampaņa "Palīdzi palīdzēt"

Mēs atbalstām portāla www.pasakas.net rīkoto kampaņu "Palīdzi Palīdzēt!"

Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības starpskolu  stratēģisko partnerību projekts Nr. 2017-1-UK01-KA219-036780_2
Laika periods:
2017. gada 1. septembris – 2020. gada 31. augusts

Mēs par veselīgu Eiropu, speciālo vajadzību kopienas kapacitātes paaugstināšana

Projekta partnerorganizācijas:

Rīgas 1. speciālā internātpamatskola- attīstības centrs, Rīga, Latvija
Durham Trinity School & Sports College, Darema, Lielbritānija
APPACDM Viana do Castelo, Viana do Castelo, Portugāle
Võru Järve Kool, Veru, Igaunija
Scoala Gimnaziala Speciala – CRDEII, Cluj-Napoca, Rumānija
St. Cecilia's School, Sligo, Īrija

Skolas pedagogi, skolēni iesaistījušies

Starptautisko speciālo skolu projektā ,,Mākslas pasaule",

ko koordinē Šauļu logopēdiskās skolas pedagogi. 2018. gada 19.februārī mūsu skolā ieradās pārstavji no Lietuvas.  Projekta misija. Iesaistot pēc iespējas vairāk studentu un pasniedzēju no republikas un ārvalstu speciālajām izglītības iestādēm dažādās kopīgās aktivitātēs un ļaujot viņiem attīstīt savas prasmes dažādos veidos. Mērķis. Veicināt sadarbību starp speciālajām izglītības iestādēm bērnu kreativitātes attīstīšanā, attīstīt starpkultūru apmaiņu, dot iespēju studentiem un skolotājiem piedalīties radošajā dialogā, apmainīties ar radošām idejām un jauninājumiem neformālajā izglītībā. Uzdevumi. 1. Uzlabot studentu ar īpašām izglītības vajadzībām māksliniecisko un sociālo kompetenci, organizējot dažādas neformālās izglītības aktivitātes.  2. Popularizēt studentu māksliniecisko darbību sasniegumus, organizējot mākslas un mākslas darbu izstādes dažādās republikas un ārvalstu speciālajās izglītības iestādēs. 3. Izveidot republikas un ārvalstu speciālās izglītības skolas studentu, skolotāju komunikāciju un sadarbību. 4. Dalīties labā darba pieredzē un neformālās izglītības inovācijās.  Projekta mērķa grupa. Rīgas 4. speciālā internātpamatskola, Rīga - 1. speciālā internātpskola - attīstības centrs, Jūrmalas pilsētas internātpamatskola, Jelgavas 1. internātpamatskola - attīstības centrs, Šauļu logopēdiskā skola, Šauļu "Ringuvos" speciālā skola, Kelme speciālā skola, Viļņas speciālās izglītības centrs "Aidas", Klaipēdas "Medeines" skola, Telšiai Naujamiescio skola, Rokišķu pamatskola, Raseiņu speciālā skola, Dabikine speciālā skola, Panevėžes "Sviesas" speciālās izglītības centra studenti un skolotāji.

_______________________________

Erasmus+ projekti

Are EU ready for life and work? 2014 - 2017 noslēdzies un devis ierosmi jaunam projektam

Mūsu trīs gadus ilgušais projekts balstījās uz iepriekšējo partnerību stiprajām saitēm un turpināja attīstīt mūsu skolēnu izpratni par citām valstīm un kultūrām. Projektā mēs sadarbojāmies ar skolēniem partneru skolās, lai salīdzinātu dzīvesveidu, mūsu valstis un mūsu kultūru. Mēs izveidojām uz darbu orientētu  mācību programmu jaunajiem eiropiešiem ar mācību traucējumiem, lai viņus atbalstītu pārejā uz darba, nodarbinātību un patstāvīgu dzīvi

Vairāk

Projekta aktivitātes Rīgā 

No 23.-27.janvārim Rīgas 1.speciālajā internātpamatskolā-attīstības centrā norisinājās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerības projekta “Our story-true story” sanāksme-meistarklase.  Projekta dalībniekiem šī bija otrā tikšanās reize, tādēļ nedēļa pagāja ne tikai piedaloties projekta organizētāju plānotajās aktivitātēs, bet arī diskutējot par speciālajā izglītībā aktuāliem jautājumiem, daloties pieredzē un paužot atkalredzēšanās prieku. Projekta atklāšanas dienā visus mīļi uzrunāja un ar pašgatavotu cienastu sveica skolas direktore L.Lapiņa. Projekta atklāšanas koncertā piedalījās skolēnu un skolotāju apvienotais ansamblis, tautas deju kolektīvs ,,Solītis”. Mūsu skolas projekta koordinators A.Beitiks iepazīstināja ar nozīmīgāko informāciju par skolu, bet skolas metodiķi - V.Cibiņa un G.Oga prezentēja Latvijas skaistākās vietas un ievērojamākos cilvēkus. Dienas otrajā daļā projekta dalībnieki no Rumānijas, Vācijas, Turcijas, Itālijas, Polijas, Čehijas, Portugāles un Maķedonijas prezentēja savu valsti un sniedza nelielu ieskatu pārstāvētajās skolās. 

 Tā kā projekta mērķis ir izveidot grāmatu, tad visas nedēļas aktivitātes un meistarklases vienojošais temats bija viss, kas saistīts ar grāmatām. Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas - attīstības centra skolotāji - I.Muktupāvela, A.Krauce, A.Juškeviča, L.Svopule, I.Apsīte un A.Meijere - vadīja meistarklases projekta dalībniekiem no 8 valstīm. Skolotāji sagatavoja meistarklases un piedāvāja pagatavot izšūtas un austas grāmatzīmes, pirms tam sniedzot ieskatu Latvijas etnogrāfiskajos rakstos. Sniedza iespēju pašiem izveidot savu piezīmju grāmatiņu, sašūt to un iesiet ādas vāciņos. Veidoja sava vārda dizainu spoguļrakstā un veidoja personificētu etnorakstu. Visi projekta dalībnieki patiesi novērtēja gūto pieredzi un bija gandarīti par šo iespēju piedalīties pedagogu un skolēnu ikdienas darbā, ieskatīties latviešu darba kultūrā un latviešu dzīvesziņā. Šo visu lieliski papildināja kaligrāfijas meistarklase Nacionālajā bibliotēkā, tipogrāfijas apmeklējums, brauciens uz Rundāles pili, Nacionālā mākslas muzeja apskate un citas aktivitātes, kuras plānoja un visas nedēļas garumā organizēja direktores vietnieki I.Apsīte un A.Beitiks. Par to, ka šī nedēļa bija patiesi izdevusies un emocionāli piepildīta, liecināja dalībnieku atvērtība un sirsnīgie vārdi projekta noslēguma vakarā, kad tika demonstrēti valstu priekšnesumi un  baudīti tradicionālie ēdieni. Par Latvijas vakara priekšnesumu rūpējās I.Liepa un A.Eidons. 

Sirsnība un kopības sajūta vienoja dalībvalstis visas nedeļas garumā. Mūsu sirdis silda un  jauniem darbiem iedvesmo pateicības vārdi no dalībniekiem, kurus turpinām  saņemt. Paldies ikvienam skolotājam, skolas darbiniekam un ikvienam skolēnam par sapratni un iejūtību, par sirsnīgo attieksmi un atbalstu uzņemot viesus!

Informāciju apkopoja direktores vietniece V.Cibiņa

Mūsu stāsts - patiess stāsts

Our Story - True Story

Projekta darbības laiks no 2016. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam. Mūsu skola projektā sadarbosies ar skolām no Polijas, Čehijas republikas, Vācijas, Portugāles, Itālijas, Maķedonijas, Rumānijas un Turcijas. Daļa no skolām ir speciālās izglītības iestādes, daļā ir iekļauti bērni ar speciālām vajadzībām. Visām skolām ir pieredze nodrošināt izglītības procesu bērniem ar speciālām vajadzībām. Projekta tēma- stāsti, sniedz ļoti plašas sadarbības iespējas, strukturētais aktivitāšu plānojums paredz iegūt konkrētus produktus, kurus prezentēt skolā, vecākiem un sabiedrības pārstāvjiem. Katra skola eksponēs partnerskolu veikumu, parādot projekta starptautisko sadarbību. Projekta aktivitātēs tiks apmeklētas ārpusskolas organizācijas, iepazīta savas un citu valstu vēsture.

Leģenda par Lielo Kristapu

Sveiks Kristap!
Leģenda vēsta, ka ap 1510.gadu Latvijā bijis Lielais Kristaps, kas pārnesis pāri Daugavai pašu Kristus bērnu, taču mūsdienās esam lepni, ka mums ir vēl viens Lielais Kristaps, Kristaps Porziņģis, kas nes Latvijas vārdu plašajā pasaulē.
Sirsnīgi sveicam tevi vārda dienā, mūsu Lielo Kristap! Novēlam lielus panākumus basketbolista karjerā- skrien ātrāk, lec augstāk, danko vairāk! Lai piepildās sapnis kļūt par NBA čempionu!
Tevi sveic Latvija, Liepāja, Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas 1.arodklase pašā Daugavas krastā!

Sociālās integrācijas veicināšanas pasākuma programma Ukmerges (Lietuva), Krapkovices (Polija), Frydek – Mistek (Čehija) skolās, kur notiek apmācība bērniem ar īpašām vajadzībām            

2016. gada jūnijā mūsu skolas skolēni un skolotāji devās uz Čehiju. Iepazinām citu valstu kultūras tradīcijas.  Skolēni uzzināja Frydek-Mistek Střední škola, Základní škola a Mateřská skolā sīkāku aprakstu par valsts karogu, vēsturi, tradīcijām, ģeogrāfisko stāvokli, valsts vadītājiem. Skolotāji tika iepazīstināti ar skolas rehabilitācijas darbu, mācību stundu kabinetu aprīkojumu, apmācību un praktiski veiktajiem darbiem, kā arī iepazīstināti, kā veikta aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas-attīstības centra skolotāji iepazina citu valstu pieredzi, dalījās pieredzē ar savām ikdienas darbā pielietojamajām apmācības metodēm, prezentēja metodiskos materiālus, kas veicina skolēnu zināšanas, komunikācijas prasmes. Dalījāmies pieredzē par skolēnu vērtēšanas, izpētes kritērijiem, nodibināti individuāli kontakti ar citu valstu pedagogiem.

Brīvajā laikā tika veicināta skolēnu sociālā integrācija sabiedrībā, apmeklējot kultūrvēsturiskās vietas.

 

ARE EU READY FOR LIFE AND WORK?

 

Mūsu skola ir iesaistījusies izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas “Erasmus+”projektā “ Vai Esi gatavs dzīvei un darbam?”vai “Are EU ready for life and work?”, kurš ilgs no 2014.-2017. gadam. “Erasmus + “projekta dalībvalstis ir Latvija, Igaunija, Rumānija, Portugāle un Apvienotā Karaliste. Projekta mērķa grupa ir jaunieši ar speciālām vajadzībām vecumā no 14-19 gadiem. Projekta mērķis ir izveidot mācību programmu, kura palīdzētu labāk sagatavot jauniešus darba dzīvei, kas sniegtu iespēju skolēniem apgūt darba dzīvē nepieciešamo prasmju un attieksmju kopumu. Laika posmā no 2014. gada septembra līdz 2015. gada jūnijam ir notikušas četras projekta sanāksmes, no kurām pirmā tikšanās notika Daremā (Apvienotā Karaliste). Tās laikā projekta dalībnieki viesojās Daremas skolā- sporta koledžā (Durham Trinity School&Sports College) un tikās ar projekta vadošo partneri Julia O’ Neill. Mūsu skolu pārstāvēja projekta koordinators A. Beitiks un direktore L.Lapiņa, kā arī I.Apsīte. Dalībnieki dalījās ar labās prakses piemēriem, iepazinās ar citu valstu pieredzi uz darbu orientētās mācību un audzināšanas programmas izstrādē. Otrā tikšanās noritēja Rumānijā (Cluj-Napoca), bet trešā- Portugālē (Viana do Castelo). Uz šo tikšanos bija aicināti trīs mūsu skolas pedagogi- A. Beitiks, I.Siliņa un G.Oga. I. Siliņa ir skolas sociālais pedagogs un arī karjeras konsultants, bet G. Oga ir amatu mācības skolotājs. Visu šo pedagogu darbs ikdienā ir cieši saistīts ar pamatprasmju attīstīšanu jauniešiem ar īpašām vajadzībām, ar viņu sagatavošanu darba dzīvei un sociālai iekļaušanai. Mums bija iespēja apmeklēt vairākas izglītības iestādes, dienas centrus un rehabilitācijas centrus, kā arī darba vietas, kurā strādā jaunieši ar īpašām vajadzībām. Pozitīvi vērtējama ir iespēja sadarboties un dalīties savā pieredzē ar citu ES valstu speciālistiem, kuri palīdz šādiem jauniešiem paaugstināt sociālās prasmes, patstāvīgās dzīves prasmes, tādejādi kļūstot neatkarīgiem un konkurētspējīgiem ES darba tirgū. Būdami Portugāles gleznainajā pilsētā Viana do Castelo mēs priecājāmies ne tikai par brīnumaino dabu un cilvēkiem, bet arī viesojāmies sporta skolā/centrā, apmeklējām zirgu terapijas centru un aroda apmācības centrus. Tajos mācās jaunieši ar īpašām vajadzībām un apgūst kokapstrādi, metāla apstrādi, šūšanu, dekorēšanu, ēst gatavošanu u.c. Mūsu skolas pedagogi I.Balabka, A. Beitiks un I.Siliņa no saulainās Portugāles atveda daudz konstruktīvu ideju un atziņu, ka mums, speciālās izglītības skolotājiem ir nepieciešams turpmāk izstrādāt dažādus atbalsta pasākumus, lai mūsu skolēni turpmāk būtu labāk sagatavoti darba dzīvei.

 

Starptautiskais brauciens uz Sanktpēterburgu 

  Sanktpēterburgā Starptautiskais festivāls-konkurss bērniem ar ierobežotām iespējām «Шаг навстречу» notika septīto gadu. Festivāla galvenais mērķis – skolēna radošā potenciāla attīstīšana un pilnveidošana, lai veiksmīgi adaptētos sabiedrībā. Bija saņemti 1000 pieteikumi, bet iespēja konkursā piedalīties tika sniegta 280 priekšnesumiem. Ritma grupa un vokālais ansamblis ,,Ģertrūde’’ iekļuva finālistu vidū un piedalījās vienā no «Шаг навстречу» koncertiem. Dalībnieki apmeklēja 4. labdarības Ziemeļu balli. Piedalījās noslēguma apbalvošanas ceremonijā Sanktpēterburgas mazajā filharmonijā, kā arī tur organizētajās radošajās darbnīcās. Apskatīja festivālā – konkursā iesniegtos lietišķās mākslas izstādes darbus. Skolēni par piedalīšanos starptautiskajā festivālā - konkursā ar ierobežotām iespējām «Шаг навстречу» saņēma 1. pakāpes diplomus, skolotāji pateicības rakstus un festivāla piemiņas medaļas. 

 

Rūpes, rīcība un cieņa Zemei

 

Projekta aktivitāšu materiāli

Mums patīk mūsu upes - We like our rivers

 

 

Projekta nosaukums: C.A.R.E.-Care, Act and Respect for Earth-“Rūpes, rīcība un cieņa Zemei”. Sadarbības valstis: Čehijas Republika, Turcija, Polija, Rumānija un Latvija, koordinātorskola no Čehijas Republikas. Visās skolas mācās skolēnu ar speciālām vajadzībām. Mūsu sagatavotā vides tēmu ir ļoti noderīga un interesanta. Projekta mērķis ir uzlabot skolēnu zināšanas par sevi un citiem, apzināties sevi Eiropas kopienā. Projekta aktivitātes varēs iesaistīt dažādu mācību priekšmetu tēmās. Savā pirmajā gadā mēs strādājām pie tēmas “Koki”. Otrajā gadā par upēm un avotiem. Izglītojamo pamatgrupa vecumā no 8 līdz 24 gadi, skolēnu aktīvs piedalījās projekta aktivitāšu īstenošanā un novērtēšanā. Projekta aktivitātes ļāva strādāt pie daudzām tēmām, jo īpaši pie vides izglītības un veselīga dzīves veida. Projektā bija izdevība iegūt zināšanas un pieredzi par to, kā pie šīm tēmām strādā citās valstīs. Arī mūsu skolēniem un skolotājiem bija iespēja iepazīties ar citu valstu kultūru un vēsturi, kā arī šī brīža situāciju. Ieguvums ir jaunās sadraudzības saites starp skolām. Projekta laikā esam ieguvuši informāciju par citu valstu izglītības sistēmām, mācību programmā, formām un metodēm, speciālo izglītību. Mums bija iespēja salīdzināt dzīvi, izglītību un darba organizēšanu partnerskolās. Projekta laikā katra skola veidoja materiālus, tos tulkoja darba valodā un apmainījās ar partneriem, tos apvienojot veidojās projekta portfolio, foto albumiem, kartes, plakāti, PowerPoint prezentācijas, video. Visas aktivitātes tika veiktas ciešā skolēnu un skolotāju sadarbībā. Skolēnus motivēja izmantot modernas tehnoloģijas- digitālās foto un video kameras, planšetdatorus. Projekts izrādījās ļoti noderīgs un interesants visām iesaistītajām pusēm. Mēs uzskatām, ka šis projekts ir veicinājis Eiropas identitātes apzināšanos.

Projekta logo konkurss tika rīkots katrā dalībnieku skolā. Labākos darbus izvirzīja finālam, vērtēšanā iesaistījās visu skolu skolēni. Visvairāk balsu ieguva mūsu skolas skolēna Elvja veidotais logo, kurš arī tika apstiprināts par projekta simbolu.

No Valsts izglītības attīstības aģentūras saņemts apstiprinājums par dalību Comenius daudzpusējā skolu sadarbības projektā- C.A.R.E. - Care, Act and Respect for Earth. Projektā līdzdarbosies piecas skolas no dažādām valstīm, aktivitātes plānotas no 2013. gada septembra līdz 2015. gada augustam. (Skatīt dalībskolas kartē)


Skatīt C.A.R.E. - Care, Act and Respect for Earth lielākā kartē

 

 

Projektā „PHOTOYOUTH” (Fotogrāfija jauniešiem) mūsu skolas fotogrāfi sadarbojas ar Rīgas 3. speciālo pamatskolu, Rīgas 4. speciālo internātpamatskolu, Rīgas speciālā pamatskola-attīstības centru, Rīgas speciālo internātpamatskola bērniem ar dzirdes traucējumiem un Strazdumuižas internātvidusskolu- attīstības centru vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem- tie ir bērni ar dzirdes, redzes un garīgās attīstības traucējumiem, kā arī sadarbības partneriem no Krievijas un Igaunijas. Projekta mērķis ir sniegt skolēniem ar īpašām vajadzībām apgūt māku fotografēt, lai iegūtās iemaņas pielietotu turpmākajā dzīvē.

Vasaras nometne Pleskavā, Puškinskiji Gori
(foto Ilmārs Znotiņš)

Projekta mājaslapa

http://photoyouth.org/

Projekta mājaslapa Facebook

Vasaras nometnē daudzus spilgtus iespaidus guva
Henrihs Sockis. Foto no nometnes

Noslēdzies  Comenius skolu partnerības projekts "THE EUROPEAN FOOD PASSPORT PROJECT". Projekta darbības periods 2009. gada septembris - 2011. gada jūlijs, sadarbojamies ar 8 Eiropas mācību iestādēm.


Skatīt Comenius THE EUROPEAN FOOD PASSPORT PROJECT lielākā kartē

No 2009.gada 19. – 22.novembrim mūsu skolas pedagogi, pārstāvot Latviju, devās uz Portugāli, lai piedalītos Comenius skolu partnerības projektā par pārtikas izejvielu audzēšanu, novākšanu, pagatavošanu veselīgā uzturā, kas raksturīgs attiecīgajai tautai. Projektu vada Anna Southren no Lielbritānijas. Piedalās Lielbritānijas, Latvijas, Igaunijas, Ungārijas, Rumānijas, Polijas, Portugāles un Turcijas pārstāvji. Projekta sanāksme norisinājās Viana do Castelo pilsētā pie Atlantijas okeāna, 60 km no Porto pilsētas. Projektā iesaistītās delegācijas oficiāli pieņēma pilsētas mērs un speciālās izglītības prezidents. Konferencē tika apspriests un precizēts, saskaņots turpmākais 2 gadu projekta darbs. Dienas bija saplānotas tā, lai delegācijas vairāk varētu rast priekšstatu par Portugāles speciālo izglītību, kurā ir ietverti pirmskolas, izglītojošie, profesionālie un nodarbinātības centri, kā arī tautas kultūru, tradīcijām. Apmeklējām un iepazināmies ar nodarbinātības centra un bērnudārza darbu tālajā zemē. Uz aktīvu līdzdarbošanos un ieinteresētību no kolēģu puses, lai šajā projektā aktīvi līdzdarbotos gan mūsu skolas skolēni, gan skolotāji turpmākajos divos gados!

No 2010. gada 20 – 24 janvārim mūsu skolas pedagogi: A.Beitiks, A.Meijere, I.Pumpura piedalījās Comenius skolu sadarbības projekta „THE EUROPEAN FOOD PASSPORT PROJECT” sanāksmē, kas notika Rumānijā, pilsētā Cluj – Napoca (Kluža – Napoka). Šī projekta ietvaros mēs apmeklējām gan speciālo skolu, gan vispārizglītojošo skolu, kurā ir integrēti bērni ar īpašām vajadzībām. Skolā apmeklējām stundas, vērojām bērnu darbus, iepazināmies ar kabinetu aprīkojumu, tikāmies ar skolas darbiniekiem. Šī projekta ietvaros mūsu skolas pedagogi vadīja nodarbību 3. un 8. klases skolēniem. Stundā iepazīstinājām bērnus ar Latviju, tās tradīcijām, kultūru, svētkiem. Nodziedājām bērniem latviešu tautas dziesmu „Bēdu manu, lielu bēdu” un mācījām tautas deju „Tūdaliņ, tāgadiņ”. Bērni stundā piedalījās ar lielu entuziasmu. Pirms brauciena skolotāji ar bērniem veidoja prezentācijas Šajā braucienā mums bija lieliska iespēja baudīt un iepazīt rumāņu nacionālo virtuvi, kurā saskatījām arī dažas līdzības ar latviešu tradicionālo virtuvi. Jauki bija tikties un dalīties darba pieredzē ar kolēģiem no dažādām valstīm (Anglija, Rumānija, Portugāle, Turcija, Ungārija, Polija, Igaunija). Brauciens bija daudzpusīgs un izglītojošs.

 

Lai dalītos ar savu pieredzi un vairāk uzzinātu par to, kā Ziemeļeiropas valstīs risina skolēnu ar īpašām vajadzībām integrēšanu darba tirgū, kā notiek profesionālo iemaņu apgūšana pēc pamatizglītības iegūšanas, mūsu skola uzsāk dalību trīsgadīgā Nordplus projektā "TRANSPEDA & FOLKLORE" (2009.-2012). Tas ir mācību iestāžu tīkls, kurš apvieno speciālās skolas, profesionālo iemaņu un rehabilitācijas centrus no 6 valstīm.
Skatīt NordPlus lielākā kartē

Laikā no 24.-27. novembrim Somijas pilsētā Turku norisinājās Nordplus Junior programmas projekta „Transpeda and folklore in Baltic and Nordic countries” pirmā tikšanās reize. Tajā piedalījās Rīgas 1. Speciālās internātpamatskolas pedagogi A. Beitiks un I. Siliņa un Palsmanes speciālās internatpamatskolas pedagogi I.Auga un G.Skare . Projekta mērķis ir iepazīt dažādu valstu kultūru un dalīties ar pedagoģisko pieredzi, iepazīties ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu aroda izglītības iestādēm , kurās mācās skolēni ar speciālām vajadzībām. Nordplus jauniešu izglītības programmas dalībvalstis ir Somija, Zviedrija , Dānija, Igaunija, Latvija un Lietuva. Kopumā šajā projektā ir iesaistījušās 11 izglītības iestādes no Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm. Nordplus programma ir visu līmeņu mobilitātes un sadarbības programma skolotājiem un studentiem. Un tā tiek īstenota kā daudzpusējs sadarbības līgums starp dažādām skolām. Projekts ilgs no 2009.-2012. gadam un tā koordinators ir Bovalliusa Aroda institūts Somijas pilsētā Turku. Kopumā projekta gaitā ir paredzētas 6 darba grupu tikšanās reizes un katrai no tām būs savi uzdevumi ar sekojošiem projekta elementiem: · Skolēni ar speciālām vajadzībām un mācīšanās grūtībām; · Mācību vide un e-mācīšanās; · Skolēnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanās darba tirgū pēc aroda izglītības iestādes beigšanas; Tradicionālo rokdarbu un ēdienu gatavošanas pieredzes apmaiņa, kā vadmotīvs caurstrāvo visu projektu. Mēs viesojāmies Bovalliusa aroda izglītības un mācību centrā , kurš tika dibināts 1905. gadā un tā dibinātājas ir Sofija un Angelika Bovallius. Pašreiz tajā mācās jauni cilvēki ar speciālām vajadzībām un pieaugušie. Mācību iestāde piedāvā individuālu apmācību un atbalstu katram. Institūtam ir divas mācību filiāles, kuras atrodas Somijas pilsētās Laukaa un Pieksamaki. Projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar Bovalliusa aroda institūta mērķiem un uzdevumiem, kā arī darbības pamatvirzieniem. Projekta dalībvalstu pārstāvji no Somijas, Zviedrijas, Igaunijas un Latvijas katrs prezentēja savu izglītības iestādi . Somijas kolēģi mūs iepazīstināja ar Somijas izglītības sistēmas darbības principiem. Dalībnieki bija iespēja iepazīsties ar Bovalliusa aroda institūta prakses apmācību vietām un darbnīcām. Mēs apmeklējām galdniecības, kokapstrādes, metālapstrādes darbnīcas, kā arī uzkopšanas, ēdināšanas, apģērbu un dekorēšanas klases.

Projekta noslēgums.

Šobrīd ir noslēdzies Nordplus Junior programmas projekts ”Transpeda and folklore in Baltic and Nordic countries”. Šis projekts norisinājās no 2009.-2012.gadam un kopumā ir bijušas sešas tikšanās reizes dažādās dalībvalstu pilsētās: Turku, Orebro,…. Tallinā, Rīgā, Pieksamaki. Projekta dalībnieku pēdējā tikšanās norisinājās šogad, laikā no 26.-30. martam Somijas pilsētā Pieksamaki, kurā piedalījās 17 dalībnieki no četrām dažādām valstīm. Tikšanās laikā projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar nodarbinātības jautājumu risināšanas iespējām Somijas pilsētās Mikkeli un Juvaskula, ar sociāliem pakalpojumiem cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, kurus sniedz Bovalliusa Aroda Institūta atbalsta dienesta darbinieki. Mēs apmeklējām Bovalliusa Aroda Institūta mācību filiāles Pieksamaki, Juvaskulā un Laukaa. Rokdarbu studijās cilvēki ar speciālām vajadzībām izmantojot Somijas tradicionālās metodes izgatavo skaistus priekšmetus no dabīgiem materiāliem. Tie ir tekstila izstrādājumi (tautas tērpi, galdauti), priekšmeti, kuri ir izgatavoti no koka: svečturi, dvieļu turētāji, maizes dēlīši, rotaļlietas, uc. Visus šos priekšmetus ikviens var iegādāties speciālā veikaliņā, kurš darbojas ciematā. Juvaskulas mācību filiālē dalībniekiem bija iespējā iepazīties ar tādām mācību programmām kā mājas uzkopšanas serviss, veļas mazgāšanas un gludināšanas serviss, dažādu priekšmetu labošanas serviss. Mācību iestāde veiksmīgi sadarbojas ar armiju un slimnīcām : mazgājot un gludinot slimnīcas veļu, tīrot armijas vajadzībām paklājiņus un tankistu cepures. Bovalliusa servisa centrā tiek ražotas biokomposts no sadzīves atkritumiem un ražoti izstrādājumi no koka dārzniecības vajadzībām. Kopumā varējām secināt, ka Somijā un citās projekta dalībvalstīs cilvēki ar speciālajām vajadzībām veiksmīgi tiek iekļauti ikdienas darba dzīvē un viņu ikdienas dzīves kvalitāte ir augsta. Tikšanās noslēgumā tika apkopoti projekta rezultāti un dalībnieki nolēma tuvākā nākotnē turpināt sadarbību iesaistot tajā skolu audzēkņus un citus pedagogus.

CARE Erasmus Plus Special Olympics Mūžizglītības programma Nordplus Special Olympics eTwinning