Speciālā izglītības programma


 

 

2017.gada 18.maijā

Pārskata koncerts

- plkst. 16:00 Rīgas 40.vidusskolas zālē (Akas ielā 10)

- plkst. 17:00 Praktisko darbu izstāde un pašdarināto tērpu demonstrēšana Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas - attīstības centra zālē

- individuāla tikšanās ar skolotājiem

 

___________________________

 


Jaunas pasakas un uzdevumi latviešu valodā iPad planšetdatoriem.


Jauniešu fotoprojekts

Mācos ar iPad


Skolotāji aktīvi apgūst skolā ieviestās jaunās interaktīvās tehnoloģijas.


Labdarības kampaņa "Palīdzi palīdzēt"

Mēs atbalstām portāla www.pasakas.net rīkoto kampaņu "Palīdzi Palīdzēt!"

Skolā tiek realizētas licenzētas izglītības programmas

1. Speciālās izglītības programmas

-    speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811),
-  speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911).


2. Profesionālās pamatizglītības programmas

-   grāmatu iesiešana ar iegūstamo kvalifikāciju grāmatu labotājs (kods 2254501),
-    mājturība ar iegūstamo kvalifikāciju mājkalpotājs (kods 2281401).

CARE Erasmus Plus Special Olympics Mūžizglītības programma Nordplus Special Olympics eTwinning