2022

VIZUĀLAIS ATBALSTS BĒRNIEM AR KOMPLEKSIEM
KOMUNIKĀCIJAS TRAUCĒJUMIEM

Autors: Andra Greitāne

Izglītības metodiķe, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts

MĀCĪBU SPĒLE”BINGO”. PRAKTISKĀ DARBĪBA. KARTĪTES.

Autors: Antra Krauce

Izglītības metodiķe, speciālās izglītības skolotāja

Pētījums par Dinamiskā neirofīdbeka pielietojumu darbā ar autiskā spektra traucējumiem, UDHS, depresiju un trauksmi. Dinamiskā neirofīdbeka seansu pieejamība Rīgas 1. pamatskolas- attīstības centra izglītojamiem

Autors: Mg. psih. Inga Safina

Izglītības metodiķe, psiholoģe