Karjeras izglītība

KARJERAS IZGLĪTĪBA ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

2017./2018. m. g. mūsu skola ir iesaistījusies projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001
„Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta mērķis:

 • uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs;
 • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
 • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
 • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši izglītojamā interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām

Projekta īstenošanas laiks – 2016. g. 2. janvāris – 2020.g. 31. decembrim

Īstenotājs – Valsts izglītības attīstības aģentūra

Sadarbības partneri:

 • pašvaldības;
 • profesionālās izglītības kompetences centri;
 • Valsts izglītības satura centrs.

Par projekta realizāciju atbildīgs pedagogs karjeras konsultants(PKK): Iluta Apsīte

____________________________________________________

2019./2020. mācību gads

________________________________________________________

,,Laiks Jauniešiem”

5. martā 1.- 3.arodklašu skolēni tikās ar  Gintu Jankovski, kurš ir Biedrības ,,Laiks Jauniešiem” valdes priekšsēdētājs un projekta idejas autors – projekta pasākumu vadītājs un koordinators, jauniešu labā roka – draugs.

Gints pastāstīja, ka nodarbojas ar jauniešu neformālās un formālās izglītības veicināšanu, t.i. apmācības, kursi, semināri, brīvprātīgais darbs un dažādi pasākumi, lai veicinātu pilnvērtīgu jauniešu attīstību un veicinātu pilsonisko aktivitāti. Gints arī dalījās pieredzē kā līdz šadai organizācijas izveidei aizdomājies un kā ir gājis līdz šim – kādas grūtības,  kādu atbalstu ir saņēmis no sabiedrības. Novērtēja – cik nozīmīga ir aktīva līdzdarbošanās skolas laikā. Ko sniedz interešu izglītības nodarbību un pasākumu apmeklējumi personības attīstībā.

Skolēni jautāja, klausījās! Veidojās brīva, sirsnīga diskusija!

________________________________________________________

 ,,Dari to, kas pašam patīk visvairāk!”

Pasākums tika organizēts 5.-9.klašu, arodklašu un darba iemaņu klašu skolēniem. Pasākumā par “Tembrālo iemiešanos” un elpošanas nozīmīgumu  pastāstīja lektore un kora māksliniece Inga Bērziņa. Šis bija karjeras izglītības pasākums uzzinot, kā šīs profesijas pārstāvim notiek ikdienas darbs. Kādi pienākumi, kādām rakstura iezīmēm jābūt, lai uzstātos mākslinieks uz skatuves un attiecīgi izrādei, iemiesotos kadā no tēliem.

Priekšnesumu sniedza Linda Liepiņa, kura ir sagatavojusi lielisku iespēju mūsu skolēniem dzirdēt, kā skan elektrovijole. Un vēl uzzinājām, kā šī jaunā māksliniece tapusi par ielu muzikanti, kadas iespējas nejauši tiek piedavatas un kāda pamazām arī šajā jomā ir mākslinieces karjera.

Paldies, Stila mācības interešu izglītības pulciņa dalībniekiem un skolotājai Laimai Zommerei par skolēnu vizuālā tēla veidošanu, kas sniedz skolēniem priekšstatu par vizāzista, friziera profesijām.

_______________________________________________________

Karjeras attīstības atbalsta pasākums 16. oktobrī ,,Profesiju iepazīšana” 

MULTENKULTEN – animācijas studija

Mērķis un uzdevumi:

 • iepazīt animācijas filmu veidotāju dažādos profesiju pārstāvjus,
 • attīstīt karjeras prasmes piedaloties radošajās meistarklasēs, veidojot animācijas tēlus atbilstoši auditorijas izglītojamo spējām,
 • attīstīt karjeras prasmes strādājot komandā.

Dalībnieki: Rīgas 1. pamatskolas – attīstības centra – 1.- 6. klases un darba iemaņu klases skolēni

 Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja redzēt un saprast, ko dara profesiju – leļļu filmas režisors, operators, animators, dekorators, mākslinieks, kāda nozīme ir kamerai, gaismu uzstādījumam un dekorāciju uzbūvei.  Skolēni  uzzināja, kā top dažādas skaņas, kā ievīti filmā dzirdamie dialogi, kāda nozīme montāžai, muzikālajam noformējumam. Klašu grupām  klātienē bija iespēja praktiski darboties animācijas jomā un izmēģināt minēto profesiju darbu, iepazīt dažādas animācijas tehnikas. Pasākums noritēja divās daļās: pirmajā daļā ar vizuālu materiālu papildināta lekcija par animāciju un tajā iesaistīto dažādo profesiju specifiku, otrajā daļā – darbnīcas.

1.daļa  – lekcija

1.- 6.klases skolēniem – no plkst.9.00 līdz plkst. 9.30

 1. daļa – darbnīcas

1.-2. klases skolēni – no plkst.9.30 līdz plkst.  10.30

3.- 4. klases skolēni – no plkst10.30 līdz plkst. 11.30

5.- 6. klases skolēni un darba iemaņu skolēni – no plkst 11.30 līdz plkst.12.30

_____________________________________________________

Karjeras attīstības atbalsta pasākums 15.oktobrī „Mans tēls, tā nozīme karjeras veidošanā”

tikšanās ar Agritu Grosbarti

Mērķis un uzdevumi:

 • gūt priekšstatu par imidža dizainera, stila eksperta, fotogrāfa profesijām,
 • vērot meistarklasi, rast sapratni par karjeras izglītības iespējām atbilstoši interesēm un spējām.

Dalībnieki: Rīgas 1. pamatskolas – attīstības centra  7.- 9. klašu un 1.- 3.arodklases skolēni

Pasākumā skolēni tika iepazīstināti ar  imidža dizainera, stila eksperta, fotogrāfa profesijām. Saņēma atbildi uz jautājumu: Vai hobijs  var pārtapt par profesiju? Praktiskajā, izglītojošajā pasākumā skolēni redzēja, novērtēja cilvēka vizuālā tēla pārvērtības. Meistarklasē uzzināja kādas zināšanas, prasmes un izglītība ir nepieciešamas, lai  varētu darīt šo darbu profesionāli. Noskaidroja, pārrunāja cik svarīga loma ir cilvēka ārējam izskatam, manierēm sadzīvē. Skolēni uzzināja kāda ir darba vide, darba laiks, kādi instrumenti un rakstura īpašības nepieciešami šo profesiju kvalitatīvai darba veikšanai. Kāds ir atalgojums un darba pieprasījums.

___________________________________________________

2018./2019. mācību gads

Pedagogs karjeras konsultants  Eva Pastore

___________________________________________________

Zelmas maiznīca

2019.gada 23. maijā skolēni apmeklēja Zelmas maiznīcu, kur iepazina maiznieka profesiju, tās darba apstākļiem un vidi. Ceptuves darbinieki iepazīstināja skolēnus ar maizes cepšanas tehnoloģiju. Iepazina uzņēmuma vēsturiskās tradīcijas, ko ceptuvē ievēro ikdienā.

Izdevumus par pasākumu plānots segt no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

_______________________________________________________

Mācību ekskursija uz Skrīveru mājas saldējumu

Skolas skolēni karjeras nedēļā apmeklēja Skrīveru mājas saldējumu. Mācību ekskursijā audzēkņi iepazinās ar ēdināšanas nozarē strādājošo speciālistu pienākumiem un karjeras iespējām Latvijā. Nostiprināja apgūtās prasmes un iemaņas ēdiena gatavošanā, noformēšanā – jomas speciālistu vadītā meistarklasē. Piedalījās diskusijā par iepriekš sagatavotiem jautājumiem – uzņēmējdarbība Latvijā, pārtikas gatavošanas tehnoloģiskais process, izglītības iestādes, kas nodrošina vajadzīgo pieredzi un zināšanas, lai varētu veiksmīgi startēt darba tirgū. Guva priekšstatu par nepieciešamajām teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām.
Izdevumi par pasākumu “Pārtikas tehnologa karjeras kāpnes” tika nodrošināti no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

______________________________________________________

,,Rūķīšu tēja”

Skolēni apmeklēja Z/S “Rūķīšu tēja”. Skolēni tika iepazinās ar produkcijas tapšanas posmiem sākot no sēšanas līdz kaltēšanai. Ar interesi aplūkoja fasēšanu un gatavo produkciju.

Izdevumus par pasākumu plānots segt no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

__________________________________________________

SIA CADE

8.maijā skolēni apmeklēja ēterisko eļļu un hidrolātu ražotni SIA CADE.  Skolēni iepazinās ar ēterisko eļļu, skrubju, masku, eļlu izvilkumu, toniku – hidrolātu un tēju ražošanas tehnoloģijas, destilācijas procesu, uzņēmuma rašanās vēsturi. Vēroja meistares demonstrējumu darbarīku un darba metožu lietošanu ikdienā.

Izdevumus par pasākumu plānots segt no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

________________________________________________

26.februārī skolā viesojās Namdara darbnīcas meistari. Praktiskā nodarbībā kopā ar meistariem skolēni izmēģināja tradicionālos kokapstrādes rokas instrumentus – zāģi, slīmestu, cērti, kaltus, galdnieka vāli u.c.

Izdevumus par pasākumu plānots segt no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

_______________________________________________

Unika Annika Studio

27.novembrī skolā viesojās Unika Annika Studio radītāja ar lekciju, kuras laikā skolēni iepazinās ar kvalitatīva satura veidošanu sociālo tīklu vidē un tā nozīmi karjeras veidošanā. Guva ieskatu par sociālo tīklu nozīmi mūsdienu cilvēka dzīvē un karjeras attīstībā. Noskaidroja kā veidot savu publisko tēlu sociālo tīklu vidē.

Izdevumus par pasākumu plānots segt no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

_______________________________________________

2017./2018. mācību gads

Karjeras konsultants – pedagogs Līga Svopule

_______________________________________________

Pasākuma ,,Dar man tēvis pastaliņas”

Karjeras izglītības ietvaros uz skolu tika uzaicināta  keramiķe. Pasākumā skolēniem bija iespēja iepazīt keramiķa profesiju – Dagnijas Timules darbu. Mākslinieci, kura savus darbus izstādīja arī apskatei skolas foajē. Skolēni uzzināja par šīs profesijas apguves iespējām, nepieciešamajām rakstura iezīmēm, kā arī darba rīkiem un materiāliem, lai šo darbu veiktu.

____________________________________________________

Darba pasaules izzināšana

Grūti būtu iedomāties koncertu vai teātra izrādi tumsā. Gaismas spēles, prožektori, lampas – esošajai izrādei piešķir īpašu gaisotni.

Vienai teātra izrādei gaismu plānošana notiek vismaz divus mēnešus, sadarbojoties ar scenogrāfu un režisoru, taču to, kā tas viss izskatās uz skatuves, pārbauda tikai pēdējās divās nedēļās pirms pirmizrādes.

Kur var apgūt gaismotāja arodu? Teātrī un dažādās firmās, kas beigās attiecīgi veiksmīgākos gaismotājus pārpērk sev. Nav īpašas skolas, kur to var apgūt. Jauniešus šajā jomā darboties ieinteresētu šī darba specifika un tas, ka nekad nav divu vienādu pasākumu un līdz ar to neiestājas rutīna. Tiesa gan, par tādām brīvdienām kā piektdiena un sestdiena var aizmirst.

Tā skolēni iepazina darbus, kas veicami gaismotājam, skatuves strādniekam

____________________________________________________

Prakses iespējas “Premier Restaurants Latvia”

Jau sesto gadu pēc kārtas mūsu skola sadarbībā ar www.prakse.lv organizē mācību ekskursijas skolēniem Latvijas lielākajos uzņēmumos. Katru pavasari ekskursijas uz dažādiem Latvijas uzņēmumiem organizē skolas sociālais pedagogs I.Siliņa.


Esam viesojušies RP SIA “Rīgas satiksme’, SIA “Getliņi EKO”, Later Ltd.Pica Lulū, SIA “Orkla Confectionery&Snacks Latvija”Ādažu Čipšu ražotnē un tikko arī “Premier Restaurants Latvia” McDonalds restorānā tirdzniecības centrā Alfa. Šogad uzņēmumu apmeklēja A2 kursa audzēkņi kopā ar pedagogiem A.Eidoni un L.Liepiņu. Skolēni iepazinās ar uzņēmuma vēsturi, tā darbības principiem, kā arī ielūkojās restorāna aizkulisēs. Iespējams tuvākajā nākotnē kāds no audzēkņiem varēs saistīt un attīstīt savu karjeru kādā no uzņēmuma restorāniem! Paldies draudzīgajam un atsaucīgajam restorāna kolektīvam par interesanto un saturīgo ekskursiju!
Skolas sociālais pedagogs I.Siliņa

____________________________________________________

Prakse.lv piedāvā!

Mūsu skola jau vairākus gadus pēc kārtas izmanto iespēju, ko piedāvā portāls prakse.lv. Un tas ir, apmeklēt 100 lielākos uzņēmumus un iepazīties ar to darbību. Arī šogad, 2018. gadā, uzņēmumi laika posmā no 9.-13. aprīlim rīko atvērto durvju dienas, kuru laikā skolēni kopā ar pedagogiem varēs iepazīties ar dažādām profesijām, kā arī uzzināt par prakses un darba vietām uzņēmumos.

Skolas aroda klašu skolēni kopā ar pedagogiem viesosies SIA Rīgas meži uzņēmumā un apmeklēs Mc Donalds restorānu “Alfā”. Ekskursiju laikā būs iespēja iepazīties ar uzņēmumu struktūru, pārstāvētām profesijām tajos un iespējamām prakses/darba vietām.

Izglītības metodiķe: I.Siliņa

____________________________________________________

,,PROFESIJU PORTFELIS”

Vai Jūs zināt ,kad šoziem uzsniga pirmais sniegs? Tas bija 2017.gada 5. decembris, kad agri no rīta es, pedagogs-  karjeras konsultants un pieci puiši no 8. un 9. klases –devāmies uz Rīgas 3. speciālo internātpamatskolu, lai piedalītos karjeras pasākumā ,,Profesiju portfelis”.

Mums bija gods, prezentēt skolas grāmatu iesējēju programmu. Stāstīt par vienīgo iespēju Rīgā un visā Latvijā apgūt grāmatu labotāja profesiju.

Klausījāmies un piedalījāmies citu speciālo skolu karjeras iespēju arodprogrammu prezentācijās. Pēc tam, saviesīgā daļā, sarunājāmies par karjeras un darba vides iespējām speciālo skolu sistēmā.

Vēlā pēcpusdienā atgriezāmies skolā pārpilni ar idejām par dzirdēto un redzēto. Skolotāja saņēma atzinības balvu par atraktivitāti un precīzo aroda programmas prezentāciju. Puiši – pateicību un dāvanas par labu uzvedību, zināšanām, prasmēm un drosmi prezentēt.

Karjeras konsultants – pedagogs L.Svopule

____________________________________________________

Der zināt!

Pedagoga karjeras konsultanta pienākumus no 2017.gada 25.septembra izglītības iestādē veic Līga Svopule. Eiropas Savienības fondu darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa ,,Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

____________________________________________________

Mana profesija

Karjeras izglītības mērķis ir veidot katrā izglītojamajā interesi par karjeru,  palīdzēt katram izglītojamam veidot izpratni par karjeras saistību ar sasniegumiem izglītībā un mūžizglītību. Svarīgi ir palīdzēt skolēniem izmantot zināšanas par sevi, lai izprastu savas spējas, stiprās puses, intereses, prasmes un fiziskās un garīgās veselības stāvokli, pieņemt lēmumus, noteikt mērķus.
Skolā ir izstrādāta karjeras izglītības programma un katru mācību gadu tiek sastādīts plāns, lai organizētu kvalitatīvus karjeras izglītības pasākumus. Skola dod iespēju iegūt zināšanas, apgūt sadzīves un darba prasmes akcentējot izglītošanas praktisko ievirzi.
Karjeras izglītības jautājumi tiek integrēti skolas audzināšanas stundās un mācību priekšmetu stundās, ārpusklases un ārpusskolas pasākumos, kā arī projektu nedēļās.
Trešo gadu pēc kārtas oktobrī skolā tiek organizēta un aktīvi norisinās Karjeras nedēļa, kuras laikā skolēniem ir iespēja tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, pašiem piedalīties radošās darbnīcās, vērot eksperimentālus priekšnesumus un  doties mācību ekskursijās. Esam aicinājuši pie sevis viesos skolas absolventus, kuri  ar lepnumu stāstīja par to, kā ir izveidojusies viņu karjera, cik svarīgi skolā ir apgūt pamata prasmes un iemaņas.
Lai palīdzētu izglītojamiem atrast sev piemērotu nodarbošanos pēc skolas absolvēšanas, esam aicinājuši karjeras konsultantus no Nodarbinātības valsts aģentūras veikt anketēšanu, pārrunas un diskusijas. Savukārt profesionāļi no nevalstiskām organizācijām un dienas centriem regulāri informē skolēnus un viņu vecākus par  saviem pakalpojumiem.
Skolas bibliotēkā un sociālā pedagoga kabinetā ir pieejama plaša un daudzveidīga informācija par karjeras izglītības jautājumiem-grāmatas, žurnāli, bukleti, metodiskie materiāli, spēles, CD diski, testi, anketas sevis izpētei. Ikvienam ir pieejami materiāli par vispārējās un profesionālās izglītības programmu izvēles iespējām, tajā skaitā arī e-formā.
Skolas sociālais pedagogs  sniedz atbalstu skolēniem un viņu vecākiem saistībā ar karjeras jautājumiem. Kopīgi ar skolas psihologu, speciālo pedagogu, ergoterapeitu un citiem kompetentiem  speciālistiem rūpīgi tiek izvērtētas skolēna  individuālās spējas, intereses, viņa fizisko un garīgo spēju saistība ar izvēlēto profesiju. Katram tiek  piemeklēta un atrasta tieši viņam atbilstoša nodarbošanās.

Informāciju sagatavoja sociālais pedagogs Inese Siliņa

____________________________________________________

2016./2017. mācību gads

Karjeras nedēļa 2016. – ,,Es būšu… darba tirgū”

2016.gada 10.- 21.oktobrim
Trešo gadu pēc kārtas mūsu skolā norisinās karjeras nedēļa. Šogad skolas sociālais pedagogs Inese Siliņa un skolotāja Ilze Liepa bija saplānojušas un noorganizējušas izglītojošus un ļoti interesantus pasākumus.
Jau pirmajā karjeras nedēļas dienā skolā viesojās pārstāvji no zinātnes centra ZINOO RĪGA  un demonstrēja skolēniem aizraujošus eksperimentu priekšnesumus ar ziepju burbuļiem, gaisa baloniem. Vecāko klašu skolēni varēja piedalīties ūdens filtrēšanas eksperimentā. Pēcpusdienā skolas pagalmā tika gatavotas raķetes no papīra un palaistas gaisā.
Audzināšanas stundu laikā  5.klases skolēni  kopā ar skolotājiem izspēlēja spēli “Karjeras kompass”, kuras laikā skolēni varēja aktīvi iesaistīties diskusijās par savas nākotnes profesijas izvēli.
1.darba iemaņu klases skolnieces mamma vadīja mājturības stundu, kuras laikā pastāstīja, cik aizraujoši ir darināt dažādus rokdarbus un cik radoši var izpausties adot cimdus un  zeķes.
Skolā viesojās sabiedriskās organizācijas ,,Dr. Klauns” koordinatore L.Skadiņa  un iepazīstināja mūs visus ar šo aktīvistu ikdienu.
Elīna Kazaka bija sagatavojusi pārsteidzoši interesantu stāstījumu par savu pieredzi paraolimpiskajās spēlēs Riodežaneiro, kurās viņa piedalījās kā viena no sportistu pavadonēm.
Skolotājai Karmenai  Rozei ļoti patīk fotografēt, un tāpēc, mums visiem bija pārsteidzoši uzzināt, cik patiesībā šis hobijs ir aizraujošs. Prezentācija par fotografēšanu un arī mācību eksperiments, kurā piedalījās skolēns kas, lika daudziem aizdomāties par to, ka ikviens hobijs ar laiku var kļūt par profesiju.
Nu jau otro gadu mēs viesojamies Bulduru dārzkopības vidusskolā, kuru kādreiz ir absolvējusi  skolotāja Ilze Liepa. Mācību ekskursijas laikā skolēniem bija iespēja iepazīties ar skolas pedagogiem un studentiem, kā arī apmeklēt  plašās siltumnīcas.
Kopumā varam teikt, ka divas nedēļas, kuras bija veltītas karjeras izglītībai, aizritēja ātri un nemanāmi. Katra diena bija piesātināta ar jauniem un interesantiem pasākumiem, lekcijām, radošām darbnīcām un mācību ekskursijām. Tas viss nākotnē palīdzēs skolēniem labāk saprast, kuru profesiju izvēlēties, un kā būt noderīgam sabiedrībai kopumā.
Paldies visiem skolotājiem un viesiem, kuri atsaucās un piedalījās KARJERAS NEDĒĻĀ!
Karjeras nedēļas koordinatore – sociālais pedagogs Inese Siliņa

____________________________________________________

2015./2016. mācību gads

Karjeras nedēļa 

,,VEF Rīga” spēlētāji Jānis Bērziņš un Mārtiņš Meiers otrdien, 2015. gada 13.oktobrī, ciemojās Rīgas 1.speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā, piedaloties Karjeras nedēļas pasākumā

Apraksts VEF mājaslapā

____________________________________________________

Karjeras nedēļas pasākuma “Atver profesijas durvis” apmeklējums

Karjeras dienas 2015. gadā organizēja un vadīja skolas sociālais pedagogs/karjeras konsultants I.Siliņa.

Šogad Karjeras dienas Latvijā norisinājās no 5-16. oktobrim. Karjeras dienu moto bija “ Atver profesijas durvis!” Arī mūsu skola aktīvi iesaistījās visdažādākajās aktivitātēs sākot ar 6.oktobri, kad skolas vestibilā svinīgā atmosfērā tika atklāta skolēnu vizuālās mākslas darbu izstāde. Ar izstādes darbiem divu nedēļu garumā bija iespēja iepazīties gan skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem un skolas viesiem. Vecāko klašu skolēni kopā ar skolas sociālo pedagogu I.Siliņu Vecrīgā apmeklēja VIAA rīkoto lielformāta vides instalācijas pasākumu, kura laikā skolēniem bija iespēja tikties ar sabiedrībā pazīstamiem dažādu profesiju pārstāvjiem, uzdot viņiem jautājumus, kopīgi nofotografēties. 8. oktobrī mēs viesojāmies Rīgas kultūru vidusskolā, kurā jau otro gadu pēc kārtas notiek profesiju darbnīcas, kad skolēni tiekas ar visdažādāko profesiju pārstāvjiem, diskutē, iejūtas ugunsdzēsēja, karavīra vai dārznieka tēlā. Pasākuma noslēgumā visi tās dalībnieki tiek apbalvoti. Bet skolā palikušie vecāko klašu skolēni kopā ar skolas psihologu I. Safinu un sociālo pedagogu I. Siliņu izspēlēja spēli ,,Karjeras kompass”. Šī spēle tika izveidota balstoties gan uz pētījumiem, gan uz darba pieredzi un ir paredzēta kā metodiskais līdzeklis karjeras izglītības jomā. Lielu paldies jāsaka pedagogiem I. Liepai un I. Apsītei, kuras kopā ar aroda klašu skolēniem viesojās Bulduru dārzkopības tehnikumā un guva plašu ieskatu šīs skolas profesionālās izglītības realizēšanā. Tā kā mūsu skolas durvis vienmēr ir plaši atvērtas visiem skolas absolventiem, tad arī šoreiz Karjeras dienu ietvaros skolā viesojās bijušie skolas skolēni A. Lukaševica un A. Ledus. Jaunieši pēc skolas beigšanas veiksmīgi turpina mācības citās valsts profesionālās izglītības iestādēs un apgūst kādu no profesijām. A. Ledus ir sekmīgi absolvējis kādu no skolām un ieguvis elektriķa kvalifikāciju. Skolotājs A.Eidonis bija noorganizējis un uzaicinājis uz skolu divus VEF Rīga basketbolistus J. Bērziņu un M. Meieru. Skolēni un skolotāji bija ļoti priecīgi par šo tikšanos un uzmanīgi klausījās visā, ko abi slavenie basketbolisti stāstīja. Pasākumu atraktīvi vadīja divi aktīvākie skolēni A. Monastirskis un E. Jākobsons, kuri jau iepriekš kopīgi ar skolotāju A.Eidoni bija sagatavojuši saturīgus jautājumus abiem viesiem. Pasākuma noslēgumā mēs visi kopīgi veicām dažus iesildīšanās vingrojumus, kurus abi sportisti nodemonstrēja un nofotografējāmies. Karjeras dienu noslēgumā internāta grupas audzēkņi kopā ar skolotājām I. Liepu un I. Romančuku Vecrīgā apmeklēja VIAA rīkoto pasākumu ‘’Randiņš ar profesiju”, skolas pedagogi viesojās rehabilitācijas centrā “Mēs esam līdzās” . Skolas līdzpārvaldes skolēni pedagogu L. Svopules un D. Brokas vadībā bija noorganizējuši jautrās stafetes skolas zālē ,,Iekāp profesiju kurpēs”, kuras laikā skolēniem bija dota iespēja reāli iemēģināt dažādu profesiju kurpes un atraktīvā veidā uzzināt par konkrētās profesijas galvenajiem pienākumiem. Pasākuma noslēgumā visi tika apbalvoti. Kā katru rudeni, tāpat arī šogad bijām uzaicinājuši uz skolu RPP BLPN vecāko inspektori A. Lilienfeldi, kura atgādināja mums visiem par svarīgākajiem noteikumiem mūsu pašu drošībai uz ielas, skolā un mājās. Karjeras dienu svinīgu noslēguma pasākumu skolā sagatavoja un vadīja I. Liepa un tajā bija iespēja piedalīties ikvienam skolas skolēnam un skolotājam.

Lielu paldies par atbalstu un aktīvu iesaistīšanos Karjeras dienu pasākumos jāsaka pedagogiem:

I.Apsītei, I.Liepai, L. Svopulei, D. Brokai, I. Safinai, I. Muktupāvelai, A. Eidonim, M.Meijerei, I. Romančukai.