Speciālā izglītības programma


 

Rīgas pilsētas atklātais informātikas konkurss

Rīgas 1. speciālajā internātpamatskolā- attīstības centrā

2017. gada 23. martā plkst. 10:30

Nolikums

Matemātikas seminārs Gaujienas internātpamatskolā sadarbībā ar VISC


“Mācību procesa organizēšana un alternatīvās darba metodes izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem”
(6 st.)

14.martā plkst.10.00
Gaujienas internātpamatskolā

Darba kārtība

Elektroniskā reģistrācija līdz 12. martam (neaktīvs)


__________________________________________________

Atklātās peldēšanas sacensības

2017. gada 16. februārī plkst. 11:00

N.Draudziņas vidusskolas peldbaseinā

Peldējumu rezultāti

___________________________________________________

no 23.-27.janvārim ,,Erasmus +'' projekta

,,OUR STORY - TRUE STORY''

  dalībnieku uzņemšana

******************************************

23.februārī no plkst.16.00-18.00

VECĀKU PĒCPUSDIENA 

********************************************

Jaunas pasakas un uzdevumi latviešu valodā iPad planšetdatoriem.


Jauniešu fotoprojekts

Mācos ar iPad


Skolotāji aktīvi apgūst skolā ieviestās jaunās interaktīvās tehnoloģijas.


Labdarības kampaņa "Palīdzi palīdzēt"

Mēs atbalstām portāla www.pasakas.net rīkoto kampaņu "Palīdzi Palīdzēt!"

Metodisko darbu skate- 2016

Katru mācību gadu kā tradīcija Rīgas 1.speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā notiek pedagogu metodisko darbu skate, kuru vēroja un  ar darbiem iepazinās Rīgas pils. Izglītības, kultūras un sporta departamenta, Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas galvenā speciāliste – eksperte Vita Ukase. Šī gada 18.martā piedalījās 36 pedagogi, no kuriem pieci darbi tika prezentēti.

Lasīt vairāk

 

Latviešu rakstu zīmes.

© 2016 Autoru grupa- Ināra Puriņa, Ina Gaure, Elza Balčūna, Ieva Altrofa.

Sasniegumu izvērtēšanas kritēriji skolēniem ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem.

Apgūstamās prasmes un iemaņas

Uzvedības, sasniegumu, komunikācijas un interešu ritēriji

Skolēnu mācību un attīstības sasniegumu kritēriji

--> Pasakas ar Widgit simboliem.

Abra,

Kā kokiem izgāja,

Pilsētas pele un lauku pele,

Kukulītis

Kā balodis mācījās ligzdu  vīt

Lācis un pele

Daugavas rakšana

Daugavas rakšana (angļu valodā)

Tautasdziesmas

Vārds un attēls

 

"Matemātika sadzīvē" lielumu mērīšana

 

--> Metodiskais materiāls iPad skolā

 

--> Darba organizēšana, izmantojot planšetdatorus mācību procesā skolēniem ar
vidēji smagiem garīgās attīstības traucējumiem

 

--> Bezmaksas un maksas iPad aplikācijas

CARE Erasmus Plus Special Olympics Mūžizglītības programma Nordplus Special Olympics eTwinning