Speciālā izglītības programma


 

 

Aicinām jaunos skolas skolēnus un viņu vecākus uz 

,,Tikšanās dienu''

23.augustā plkst.10:00 

_________________________________

Atklātais izteiksmīgās skatuves runas konkurss ,,Mana valoda’’ 

2018.gada 18.oktobrī

Nolikums     Pieteikums

 __________________________________

Jaunas pasakas un uzdevumi latviešu valodā iPad planšetdatoriem.


Jauniešu fotoprojekts

Mācos ar iPad


Skolotāji aktīvi apgūst skolā ieviestās jaunās interaktīvās tehnoloģijas.


Labdarības kampaņa "Palīdzi palīdzēt"

Mēs atbalstām portāla www.pasakas.net rīkoto kampaņu "Palīdzi Palīdzēt!"

Skolā tiek realizētas licenzētas izglītības programmas

1. Speciālās izglītības programmas

-    speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811),
-  speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911).


2. Profesionālās pamatizglītības programmas

-   grāmatu iesiešana ar iegūstamo kvalifikāciju grāmatu labotājs (kods 2254501)

,
-    mājturība ar iegūstamo kvalifikāciju mājkalpotājs (kods 2281401).

 

CARE Erasmus Plus Special Olympics Mūžizglītības programma Nordplus Special Olympics eTwinning