Tālākizglītības kursi 20.un 21.jūnijā

Tehnoloģiju un vizuālā atbalsta izmantošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

Infografiku skatīt šeit


Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādāšanai un īstenošanai


Infografiku skatīt šeit

20.06.2022 un 21.06.2022
kursi tiks organizēti

Rīgas 1.pamatskolā-attīstības centrā, Ģertrūdes ielā 18.