Tālākizglītības kursi

Tehnoloģiju un vizuālā atbalsta izmantošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām ( 8 stundas) .


Infografiku skatīt šeit

10.08.2021
 Kursi notiks attālināti MS TEAMS platformā
Reģistrēties šeit:
https://forms.gle/KAhtTCnZkW99s8mr7

16.08.2021
Kursi notiks attālināti MS TEAMS platformā
Reģistrēties šeit:
https://forms.gle/KwySp3iE5XFnTjJeA

18.08.2021 un 23.08.2021
 kursi tiks organizēti klātienē Rīgas 1. pamatskolā – attīstības centrā, Ģertrūdes ielā 18.
Pieteikties  kursiem varēs sākot no  9.augusta.