Tālākizglītības kursi


Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādāšanai un īstenošanai.

Kā mainīsies individuālā izglītības programmas apguves plāna veidlapa? Kā sastādīt individuālo izglītības programmas apguves plānu? Kā to realizēt vispārizglītojošajā skolā?
Šie jautājumi nodarbina ikvienu skolotāju, kas māca skolēnus ar speciālām vajadzībām. Tieši tādēļ Rīgas 1.pamatskola -attīstības centrs piedāvā bezmaksas tālākizglītības kursus klātienē vispārizglītojošo skolu pedagogiem, kurus vada profesionāli lektori .

 

09.08.2021
 Kursi notiks attālināti MS TEAMS platformā
Reģistrēties šeit:
https://forms.gle/fdiNGbbctXQ7CJf86

17.08.2021
Kursi notiks attālināti MS TEAMS platformā
Reģistrēties šeit:
https://forms.gle/jFhCfwUrFstrvcFF7


20.08.2021. un 24.08.2021. tiks organizēti klātienē, Rīgas 1. pamatskolā – attīstības centrs, Ģertrūdes ielā 18. Pieteikties varēs no 9.augusta.

20.08.2021 un 24.08.2021
 kursi tiks organizēti klātienē 

Rīgas 1.pamatskolā-attīstības centrā, Ģertrūdes ielā 18.