Kursi PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDEI

Vispārizglītojošo skolu pedagogiem

PIETEIKŠANĀS  ELEKTRONISKI

1.Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā
izvērtēšana periodā no 7 līdz 12 g.v (8 stundas)

16.augusts,  plkst. 9.00-16.00 (1.gr)     https://forms.gle/ahLnRfdgQsTAEVuUA

     20.augusts, plkst.9.00-16.00 (2.gr)       https://forms.gle/ASCLhbzwxTHqysWB8

   22.augusts, plkst.9.00-16.00 (3.gr)     https://forms.gle/cpWnaiQNHnMB9v157

 

2. Tehnoloģijas un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību
mazināšanai mācību procesā izglītojamiem ar  garīgās attīstības
traucējumiem (8 stundas)

16.augusts,  plkst. 9.00-16.00 (1.gr)     https://forms.gle/px1sdjiBGVBP5SMf9

 20.augusts, plkst.9.00-16.00 (2.gr)       https://forms.gle/tH9h5Wxi6TX7EcUq6

    22.augusts, plkst.9.00-16.00 (3.gr)       https://forms.gle/NKBaxHLXee8uC6BBA

                                                  APTAUJA