Speciālā izglītības programma


 

 

Aicinām jaunos skolas skolēnus un viņu vecākus uz 

,,Tikšanās dienu''

23.augustā plkst.10:00 

_________________________________

Atklātais izteiksmīgās skatuves runas konkurss ,,Mana valoda’’ 

2018.gada 18.oktobrī

Nolikums     Pieteikums

 __________________________________

Jaunas pasakas un uzdevumi latviešu valodā iPad planšetdatoriem.


Jauniešu fotoprojekts

Mācos ar iPad


Skolotāji aktīvi apgūst skolā ieviestās jaunās interaktīvās tehnoloģijas.


Labdarības kampaņa "Palīdzi palīdzēt"

Mēs atbalstām portāla www.pasakas.net rīkoto kampaņu "Palīdzi Palīdzēt!"

Adaptācijas periods skolā: ieteikumi vecākiem un pedagogiem

Mg. paed. Vineta Cibiņa

Speciālās izglītības skolotāja

_____________________________________________________

Metodiski ieteikumi pašaprūpes prasmju novērtēšanai izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem

Mg. izgl.zin. Ilga Grīntāle

Speciālās izglītības skolotāja

_______________________________________________________

Widgit simbolu valodas izmantošanas iespējas mācību un audzināšanas darbā

Mg. paed. Antra Krauce

Speciālās izglītības skolotāja/ logopēds

_______________________________________________________

Kartītes vārdu krājuma paplašināšanai, teikumu un stāstījuma veidošanai

 

Kartītes

Mg. paed. Antra Krauce

Speciālās izglītības skolotāja/logopēds

CARE Erasmus Plus Special Olympics Mūžizglītības programma Nordplus Special Olympics eTwinning