Speciālā izglītības programma


 

 

Dar man, tēvis, pastaliņas,

Pērc man staltu cepurīt,

Šuj man svārkus, māmuliņa,

Skolā ieti man gribās!

                                  L.t.dz.

Skolēni, skolotāji, skolas darbinieki un vecāki!

 

Veiksmīgu 2018./2019.mācību gadu! 

  Pacietību un prieku, atbalstot un iedvesmojot, atklājot un attīstot mūsu skolēnus ik dienu!

_________________________________

Atklātais izteiksmīgās skatuves runas konkurss ,,Mana valoda’’ 

2018.gada 18.oktobrī

Nolikums     Pieteikums

 __________________________________

Jaunas pasakas un uzdevumi latviešu valodā iPad planšetdatoriem.


Jauniešu fotoprojekts

Mācos ar iPad


Skolotāji aktīvi apgūst skolā ieviestās jaunās interaktīvās tehnoloģijas.


Labdarības kampaņa "Palīdzi palīdzēt"

Mēs atbalstām portāla www.pasakas.net rīkoto kampaņu "Palīdzi Palīdzēt!"

Metodisko darbu skate - 2016

 

Katru mācību gadu kā tradīcija Rīgas 1.speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā notiek pedagogu metodisko darbu skate, kuru vēroja un  ar darbiem iepazinās Rīgas pils. Izglītības, kultūras un sporta departamenta, Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas galvenā speciāliste – eksperte Vita Ukase. Šī gada 18.martā piedalījās 36 pedagogi, no kuriem pieci darbi tika prezentēti.

________________________________________________________

Pasakas ar Widgit simboliem

Abra,

Kā kokiem izgāja,

Pilsētas pele un lauku pele,

Kukulītis

Kā balodis mācījās ligzdu  vīt

Lācis un pele

Daugavas rakšana

Daugavas rakšana (angļu valodā)

Tautasdziesmas

Vārds un attēls

_____________________________________________________

,,Matemātika sadzīvē" lielumu mērīšana

 

CARE Erasmus Plus Special Olympics Mūžizglītības programma Nordplus Special Olympics eTwinning